Aktualności
Brzeg

100 tys. zł na miejskie pomysły brzeżan


W marcu ruszy Budżet Obywatelski Brzegu (BOB), w ramach którego to nie burmistrz, nie radni, ale mieszkańcy zdecydują, na co przeznaczyć 100 tys. zł z gminnego budżetu.

Zgłoś projekt 

Od 1 do 22 marca 2021 roku można zgłaszać propozycje w  dwóch kategoriach: projekty inwestycyjne (na ten cel przeznaczono 70 tysięcy zł) oraz pozostałe, np. zadania kulturalne, sportowe, oświatowe, ekologiczne (do rozdysponowania przeznaczono 30 tysięcy zł).

Co to właściwie jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych określonej w budżecie miasta kwoty środków.  W telegraficznym skrócie oznacza to, że mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji. Propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie. Projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, są realizowane aż do wyczerpania puli przeznaczonych na ten cel środków.

Dlaczego tak długo nie było budżetu obywatelskiego w Brzegu?

Budżety obywatelskie funkcjonują z powodzeniem praktycznie we wszystkich okolicznych miastach powiatowych. Mało tego, z inicjatywy marszałka Andrzeja Buły, w 2018 r. ruszył Marszałkowski Budżet Obywatelski, który świetnie przyjął się w regionie. Postulat wdrożenia w Brzegu budżetu obywatelskiego pojawiał się na forum rady już w poprzedniej kadencji. Burmistrz Jerzy Wrębiak fanem tego pomysłu nie był i finalnie sprawa rozeszła się po kościach. Kwestia brzeskiego budżetu obywatelskiego mocno wybrzmiała w samorządowej kampanii wyborczej, szczególnie wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej. 

BOB to inicjatywa radnych Koalicji Obywatelskiej

Po wyborach w styczniu 2019 r. z inicjatywy klubu radnych KO powołano komisję doraźną, której zadaniem było opracowanie uchwały określającej zasady BOB. Przewodniczącym komisji został Jacek Niesłuchowski. Regulamin został jednogłośnie przyjęty przez radnych w październiku 2019 r. i BOB pierwszy raz miał ruszyć w 2020 r. Tak się jednak nie stało, gdyż z uwagi na pierwszą falę epidemii koronawirusa jego realizacja została zawieszona przez burmistrza. W tym roku burmistrz również rekomendował radzie wstrzymanie się z realizacją BOB w 2021 r. z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. Radni odrzucili uchwałę burmistrza w tym zakresie, dzięki czemu tegoroczna edycja zostanie zrealizowana. Jak powiedział naszej redakcji Sebastian Rachwalski, przewodniczący brzeskich struktury Platformy Obywatelskiej: Wprowadzenie w Brzegu BOB było obietnicą wyborczą naszych radnych. Wykazali oni dużą determinację i przekonali burmistrza, że ta inicjatywa z powodzeniem przyjmie się w naszym mieście. To jest obywatelskość, to jest utożsamianie się z miastem, w którym żyjemy. BOB to realny wpływ mieszkańców na gospodarowanie naszymi wspólnymi pieniędzmi, dlatego niezwykle cieszę się, że w końcu w 2021 r., damy na to szanse naszym mieszkańcom.

Jakie projekty można zgłaszać do BOB?

Ze środków BOB mogą być realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych gminy. Katalog jest naprawdę szeroki, a szczegóły określone zostały w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/163/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 r. Co bardzo istotne, zadania o charakterze inwestycyjnym realizowane mogą być wyłącznie na mieniu gminy, a więc dotyczyć mogą np. remontów miejskiej infrastruktury, modernizacji gminnego, a nie prywatnego placu zabaw, czy też budowy skateparku na gminnej nieruchomości.

Kto może zgłaszać projekty?

Projekty mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy Brzegu, w tym nawet osoby niepełnoletnie, ale w takiej sytuacji wymagana jest zgoda ich opiekuna prawnego. Projekty zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym i co bardzo istotne, należy do niego załączyć listę podpisów mieszkańców popierających dany projekt. W przypadku projektu inwestycyjnego wystarczy zebrać co najmniej 30 podpisów, a pozostałych projektów co najmniej 15 podpisów.

Dowiedź się więcej

Szczegółowe informacje o BOB, w tym harmonogram oraz wszystkie inne niezbędne formularze i regulaminy, dostępne są na stronie:  www.budzetobywatelski.brzeg.pl
Na tej stronie możliwe będzie również oddanie głosu na projekty biorące udział w ramach BOB.

Redakcja włącza się w promocję BOB
Promuj bezpłatnie swój projekt w Głosie Powiatu Brzeskiego

W kolejnych wydaniach naszej gazety będziemy na bieżąco informować i zachęcać brzeżan do wzięcia udziału w tej obywatelskiej inicjatywie na rzecz naszego miasta. W tym miejscu zachęcamy wnioskodawców do bezpłatnej promocji swoich projektów za naszym pośrednictwem. Łamy naszej gazety i strony internetowej stoją przed Wami otworem, gdyż idea społeczeństwa obywatelskiego i aktywny udział mieszkańców w podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji jest nam bliska i warta wsparcia pro publico bono.

Reklama
186 views