WOT

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej w walce z koronawirusem


39 tysięcy wykonanych wymazów, ponad 110 ton przewiezionej żywności na potrzeby Ośrodków Pomocy Społecznej, 2 500 tysiąca paczek dostarczonych do potrzebujących – 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej w dniu swojego święta podsumowuje działania Brygady w walce z koronawirusem.

W walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wsparcie lokalnej społeczności w czasie pandemii od ponad 100 dni zaangażowanych jest łącznie ponad tysiąc żołnierzy i pracowników 13 ŚBOT.
Oprócz działań związanych z pobieraniem wymazów, tworzeniem punktów Test&Go oraz wspieraniem Ośrodków Pomocy Społecznej wspierają także transport sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej do szpitali. Oddają krew by w ten sposób pomóc będącym obecnie w trudnej sytuacji Centrum Krwiodawstwa. Wcześniej wspierali straż graniczną i policję. Pomagali także podczas Metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego dla Samotnych oraz czuwali nad podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Czernichowie. Cały czas nie zapominają także o kombatantach.
Jak podkreśla dowódca 13 ŚBOT, płk Tomasz Białas, ostanie cztery miesiące, upłynęły nam pod znakiem walki z zagrożeniem całkiem nowym dla naszych
czasów – epidemią.

Jako żołnierze 13 ŚBOT wchodziliśmy do działania jako pierwsza jednostka wojskowa. Dla mnie osobiście ostanie miesiące to stale rosnące poczucie dumy z żołnierzy Brygady, z satysfakcją obserwuję jak doskonale uzupełniają się kompetencje żołnierzy służby terytorialnej i zawodowej, jak szybko zachodzi proces zgrywania. Przed nami kolejne wyzwania te związane z obecną sytuacją, ale też z nowymi obszarami szkolenia kiedy wrócimy do normalności, wierzę że będzie to dla nas wspaniały czas. – powiedział podczas uroczystej zbiórki żołnierzy płk Białas.

20 czerwca Śląska Brygada Obrony Terytorialnej obchodzi swoje święto – ustanowiono je w rocznicę wkroczenia wojsk generała Szeptyckiego do powiatu katowickiego, co symbolicznie oznaczało powrót Śląska do Macierzy.

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej powstała w 2018 roku. Obecnie w 13 ŚBOT służy ponad tysiąc żołnierzy.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych powstały z początkiem 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej to już ponad 24 tys. żołnierzy.

321 views