Aktualności

700 000 zł dofinansowania do rewitalizacji obiektów sportowych w Brzegu


Wniosek Gminy Brzeg pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brzeg poprzez rewitalizację obiektów sportowych” zyskał pozytywną ocenę ekspertów, zajmując 2 miejsce na 23 zgłoszone projekty.

Oznacza to, że został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Opolskiego w ramach działania 10.2 „Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Tym samym Gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie w kwocie 700 000 zł do 3 zadań:

- budowy skateparku, 

- zakupu lodowiska przenośnego, 

- rewitalizacji placu zabaw w Parku Centralnym. 

Łączna wartość tych zadań wynosi 2 900 000,00 zł. Realizacja przedmiotowych zadań będzie miała miejsce w roku 2022 w przypadku pozytywnej decyzji Rady Miejskiej dot. zabezpieczenia pozostałych środków finansowych.