Debiut artystyczny Jacka Jarosza na lewińskim rynku