Dzień Patronki Szkoły i pasowanie na ucznia na „Słowiańskiej"