Finał Beach BALS: oławianie najlepsi pod brzeską siatką