Gmina Lewin Brzeski przekaże środki na dokumentację przebudowy fragmentu DW 458