Na „Słowiańskiej” zapachniało rybą. Dzień bez karpia i edukacji to dnień stracony