Pierwsze podsumowanie akcji „Znicz 2021” powiecie brzeskim