Podsumowano działania w ramach akcji „Bezpieczny powiat brzeski”