W miejscu dawnej cegielni powstanie nowy teren rekreacyjny dla brzeżan