Aktualności

Rada znowu jednomyślna w sprawie kolejnych ulg dla brzeskich przedsiębiorców


Rada znowu jednomyślna w sprawie kolejnych ulg dla brzeskich przedsiębiorców

Kolejny pakiet pomocowy dla brzeskich przedsiębiorców

Na dzisiejszej sesji (25 lutego) radni zajmowali się m.in. uchwałą w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z rządowymi ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa.

Wcześniej, 4 lutego, rada podjęła uchwałę dotyczącą pomocy brzeskim przedsiębiorcom prowadzącym usługi gastronomiczne. Wówczas radni zdecydowali o zwolnieniu od opłat wynikających z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dzięki temu brzescy restauratorzy zostali całkowicie zwolnieni z konieczności ponoszenia tej opłaty w 2021 roku.

Nowa uchwała zwalnia z podatku od nieruchomości i obejmie większą liczbę przedsiębiorców.

Przewiduje ona, że zwolnienia obejmą posiadaczy gruntów, budynków i budowli, w których prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) na:

1) prowadzeniu hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (ujęte w PKD w podklasie 55.10.Z),

2) prowadzeniu restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (ujęte w PKD w podklasie 56.10.A),

3) prowadzeniu pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (ujęte w PKD 56.29.Z),

4) działalności obiektów kulturalnych (ujęte w PKD w podklasie 90.04.Z),

5) prowadzeniu działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujęte w PKD dziale 93.0).

Zwolnienie na razie tylko na I półrocze 2021.

Zwolnienie dotyczyć będzie podatku od nieruchomości należnego za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj oraz czerwiec 2021 r.

Radni kolejni raz jednomyślni

Uchwała została przyjęta praktycznie bez żadnej dyskusji i poparli ją wszyscy radni. Jak wskazano na wstępie, to kolejny element pakietu pomocowego dla brzeskich przedsiębiorców. Jak widać burmistrz i radni są w tej sprawie zgodni i wspólnie, ponad podziałami, podejmują działania pomocowe, widząc negatywne skutki gospodarcze spowodowane obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd.

115 views