Aktualności

Reforma oświaty w powiecie brzeskim. Nie likwidacja, a fuzja placówek w Grodkowie


Reforma oświaty w powiecie brzeskim. Nie likwidacja, a fuzja placówek w Grodkowie

Plotki żyją własnym życiem, niezależnie, czy znajdują oparcie w faktach, czy tylko w domysłach i spekulacjach. Tak właśnie dzieje się z informacją o rzekomej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie.

Bez względu na to, kto i ile razy tłumaczyłby tę decyzję, jej powody i spodziewane efekty, to mieszkańcy Grodkowa i niektóre media powtarzają sobie z ust do ust „nowinę” o likwidacji ogólniaka.

Głos Powiatu postanowił uporządkować fakty i na chłodno pochylić się nad tym problemem.

25 lutego została przyjęta przez powiatowych radnych uchwała w sprawie włączenia grodkowskiego ogólniaka do istniejącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. W ten sposób LO w Grodkowie wróciło do stanu sprzed roku 1991, gdy było częścią Zespołu Szkół Rolniczych. Jako składowa zespołu funkcjonowało przez dobrych kilkanaście lat i nikt wtedy nie wieścił jego rychłego końca. Nikomu z grodkowian wówczas nie przeszkadzało to, co dziś jest najpoważniejszym zarzutem: że liceum nie jest samodzielne i w dodatku połączone administracyjnie ze szkołą zawodową! Nawet chyba nie wszyscy zdawali sobie wówczas sprawę z tego, że liceum było częścią zespołu, bo przecież licealiści uczyli się w osobnym budynku i tylko na kilka zajęć chodzili do technikum.

Przyjęta uchwała jest powieleniem sytuacji sprzed lat. Gwarantuje zachowanie dotychczasowej lokalizacji liceum, a gdyby miała ona być zmieniania, to wówczas potrzebna jest nowa uchwała Rady Powiatu, przyjmowana w bardziej skomplikowanej procedurze. Tak więc jeśli chodzi o budynek przy Sienkiewicza 29 – nadal jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego.

Argumenty za włączeniem LO do ZSP były już wielokrotnie podawane do publicznej wiadomości: zarówno na sesjach Rady Miejskiej w Grodkowie, Rady Powiatu w Brzegu, na spotkaniach z nauczycielami, rodzicami czy związkami zawodowym lub – w końcu – na łamach lokalnych mediów. Powtórzmy: chodzi przede wszystkim o to, by zagwarantować zatrudnienie w pełnym wymiarze nauczycielom obu szkół oraz by ograniczyć zatrudnianie nauczycieli z zewnątrz na kilka godzin, co rodzi dodatkowe koszty, ale także tracą na tym uczniowie, bo co roku zmienia się nauczyciel przedmiotu. Sprawa stabilności zatrudnienia jest o tyle istotna, że za 3 lata spodziewać się można znikomego naboru do szkół ponadpodstawowych, a wieloletnie prognozy demograficzne także nie napawają optymizmem. Efektem połączenia obu szkół będzie także sprawniejsze zarządzanie zasobami kadrowymi i finansowymi przez wspólnego dyrektora, łatwiejsze pozyskiwanie środków na bazę dydaktyczną z programów UE, czy prowadzenie wspólnej rekrutacji i skuteczne promowanie szkół grodkowskich w kontrze do szkół w miejscowościach ościennych. Ponadto dzięki przekazaniu wszystkich budynków pod zarząd jednego dyrektora nastąpi bardziej celowe i racjonalne wykorzystanie środków finansowych, gdyż będzie można hierarchizować potrzeby i realizować je według pierwszeństwa (remonty, inwestycje, doposażenie bazy dydaktycznej). Dzięki połączeniu jednostek możliwe będzie efektywniejsze zarządzanie wydatkami, co spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania LO w Grodkowie, które jest dziś najdroższą szkołą w powiecie.

Te argumenty oczywiście nie przekonują przeciwników tego pomysłu. Na sesji Rady Powiatu Brzeskiego 25 lutego, gdy radni debatowali o reformie oświaty nazwano je „miękkimi” i dopytywano o konkretne efekty finansowe, bo tylko takie byłyby przekonujące. Starosta Jacek Monkiewicz w wypowiedzi podczas obrad wielokrotnie podkreślał, że spodziewane efekty finansowe nie wynikną jedynie z połączenia grodkowskich szkół, ale także z planowanych regulacji rekrutacyjnych od roku szkolnym 2021/2022.

A skoro argumentacja starostwa jest dla oponentów nieprzekonująca i zbyt „miękka”, to przyglądnijmy się kontrargumentom, które przedstawiane były między innymi właśnie na wspomnianej sesji Rady Powiatu:

1. Włączenie LO do ZSP nie przyniesie oszczędności, więc w jakim celu to robić? – to prawda, nie przyniesie spektakularnych oszczędności, ale nie z tego powodu uchwała została przygotowana. Z pewnością jednak korzystne finansowo będzie lepsze zarządzanie kadrą pedagogiczną i niezatrudnianie osób z innych szkół tylko na kilka godzin. Nauczyciele obu łączonych jednostek są świetnymi fachowcami, regularnie podnosili swoje kwalifikacje i teraz będzie można w pełni wykorzystać potencjał połączonego grona pedagogicznego.

2. Cel uchwały jest ukryty – chodzi o likwidację Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie – wręcz przeciwnie - celem jest uratowanie i zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania liceum w Grodkowie. Przemawiają za tym względy demograficzne i historyczne, które wskazują, że grodkowski ogólniak zawsze był, jest i będzie malutką szkołą, która co roku przyjmuje ok. 20 % absolwentów szkół podstawowych z gminy Grodków

3. Nastąpi zubożanie oferty edukacyjnej, przez co zmniejszy się atrakcyjność miasta, a to z kolei spowoduje depopulację - Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie nadal będzie istnieć, funkcjonować, pracować jak do tej pory – nie ma mowy o jego likwidacji i tym samym ograniczeniu oferty edukacyjnej.

4. Nauczyciele LO nie będą mieli motywacji do pracy z uczniami zdolnymi, gdy będą pracownikami zespołu – komentarz chyba jest zbędny. To czy nauczyciele obrażą się na uczniów zdolnych i nie będą chcieli z nimi pracować, to decyzja osobista każdego z nich. Uchwała o włączeniu nie powinna mieć wpływu na profesjonalne zachowania.

Padają także argumenty, że uczniowie ogólniaka będą go opuszczać, gdy zostanie włączony do zespołu. Pojawiają się deklaracje, jakoby rodzice dzieci klas ósmych nie będą chcieli posyłać swoich pociech do LO w zespole, albowiem obawiają się, że włączenie liceum do zespołu obniży atrakcyjność ogólniaka i jego poziom.

Trudno oceniać argumenty przeciwników połączenia obu jednostek: biorą się one z obaw i lęku przed nieznanym. Ale skoro argumenty władz Powiatu Brzeskiego nie przekonują, to uzasadnienia przeciwników uchwały też nie można nazwać rzeczowymi, konkretnymi i twardymi.

Czegokolwiek byśmy nie powiedzieli o argumentach i ich ocenie, fakt pozostaje jeden: od 1 września 2021r. Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie będzie jedną ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych. Funkcjonowanie ogólniaka nie jest zagrożone, a rekrutacja do klasy pierwszej rusza 17 maja 2021r.

115 views