Aktualności

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Starszych krok od otwarcia


Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Starszych krok od otwarcia

Niebawem uruchomiony zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Starszych w Grodkowie. Gmina pozyskała we wrześniu zeszłego roku środki na ten cel z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa.

Docelowo placówka przyjmie 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gminy. W jej prowadzeniu ma pomóc Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM. Dom Samopomocy będzie miał swoją siedzibę w jednym z budynków pod dawnym Gimnazjum nr 2 (przy ul. Mickiewicza 10). Koszt przystosowania budynku wraz z wyposażeniem wyniósł 2.034.196,00 zł.

- Dzięki środkom rządowym w kwocie prawie dwóch milionów zł i przy współpracy ze Stowarzyszeniem Chorych na SM w Brzegu, został wyremontowany drugi budynek po dawnym Gimnazjum nr 2 przy ul. Mickiewicza. Powstanie w nim Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Starszych. Myślę, że jest to bardzo potrzebna inwestycja w naszym mieście. Powoli następuje rozruch, otrzymaliśmy na nią również dotację około sześciuset tysięcy, chodzi o bieżącą działalność. To zadanie jest w całości finansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej – mówi Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie przeprowadza nabór do nowo powstałej placówki. Planowane otwarcie ma mieć miejsce w marcu tego roku.

115 views