Aktualności

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób Niepełnosprawnych w Grodkowie już otwarty


Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób Niepełnosprawnych w Grodkowie już otwarty

W czwartek (25.03) w Grodkowie przy ul. Mickiewicza otwarty został oficjalnie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością umysłową. Obecnie posiada on piętnastu podopiecznych. Docelowo w prowadzonych w nim zajęciach udział brać będzie mogło trzydzieści osób, z możliwością poszerzenia o pięć kolejnych. Uczestnicy będą mogli integrować się wśród osób z podobnymi schorzeniami, jak również uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach.

- Jesteśmy dziś na otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością umysłową. W Gminie Grodków pierwszy raz taki dom zostaje otwarty i uruchomiony, a wszystko dzięki środkom z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Polityka skierowana na osoby borykające się z niepełnosprawnością jest priorytetem rządu. Na terenie Opolszczyzny mieliśmy do tej pory trzynaście funkcjonujących tego typu placówek, ta w Grodkowie będzie czternasta – zaznacza Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mogą brać udział w różnego rodzaju zajęciach, m.in. terapii poznawczej, warsztacie rękodzieła artystycznego, pracowni malarsko-plastycznej, pracowni użytkowej, zajęciach kulinarnych oraz rehabilitacji ruchowej. Większość bierze również udział w grach zespołowych, co jest ważne, bo pobudza do pracy w grupach.

- Prowadzimy tutaj różnego rodzaju aktywności, poczynając od plastycznych, a na ruchowych kończąc. Staramy się, aby nasi podopieczni spędzali w tym miejscu czas jak najlepiej, tak aby wzajemnie poznawali się i otwierali na kontakty między sobą. Pomagamy wszystkim poznawać i rozwijać swoje talenty, jak również nabrać nowych umiejętności – tłumaczy Irena Rozbicka, pomocnik terapeuty zajęciowego w ŚDS w Grodkowie.

- W tym momencie przyklejam wycięte wzory i rysunki na talerzyk. Będzie to dekoracja talerzowa. Do jej wykonania potrzeba wiele cierpliwości, gdyż jest to czasochłonna praca. Zajęcia prowadzone tutaj bardzo mi się podobają, tak jak i panująca tu atmosfera oraz ludzie – mówi Krzysztof Nowak, uczestnik ŚDS.

- To jest dom skierowany do osób z niepełnosprawnością umysłową, zaburzeniami psychicznymi typu A i B, dla mieszkańców z terenu Gminy Grodków. Dużym zainteresowaniem cieszy się tu terapia kulinarna. To jest zajęcie, do którego najchętniej zabierają się nasi podopieczni. Jesteśmy wszyscy na etapie adaptacji, poznawania tego miejsca, a najlepiej zrobić to poprzez wspólne gotowanie. Mamy tu również część ogrodową, dlatego planujemy rozszerzyć naszą działalność o hortiterapię (metoda terapii wykorzystująca ogrody w pracy z pacjentami – przyp. red.). Raz na dwa miesiące będzie też do nas przyjeżdżał czworonożny terapeuta, czyli specjalnie przeszkolony do tego celu pies – dodaje Ewa Duda, kierownik ŚDS w Grodkowie.

Kierownictwo ŚDS zachęca rodziny do odwiedzenia budynku i zapoznania się z ofertą placówki. Jak zostać jej uczestnikiem? Wystarczy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szpitalnej, który następnie kieruje decyzję do Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie rozstrzygane są kwestie formalne.

Dla przypomnienia, w prowadzeniu ŚDS ma pomóc Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM. Dom Samopomocy będzie miał swoją siedzibę w jednym z budynków pod dawnym Gimnazjum nr 2. Koszt przystosowania budynku wraz z wyposażeniem wyniósł 2.034.196,00 zł. (DAW)

115 views