Aktualności

Tydzień z prawem w ZSB


Tydzień z prawem w ZSB

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi), to stara łacińska paremia, w myśl której nie można powoływać się na nieznajomość prawa w ochronie przed odpowiedzialnością prawną. W myśl tej paremii w naszej szkole odbył się tydzień z prawem.

Pierwsze lekcje online na żywo wprost z Ministerstwa prowadziła 8 marca Paulina Janik (czynny sędzia, Główny Specjalista Wydziału Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości, doktorantka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). W lekcji uczestniczyli uczniowie klasy I TL, I TBS i II LP. Podczas zajęć uczniowie poznali podstawowe pojęcia dla postępowania karnego, zasady odpowiedzialności karnej i formy postępowania.

Lekcja pozwoliła zrozumieć podstawowe pojęcia prawne dzięki codziennym przykładom i konkretnym argumentom, które bardzo zainteresowały młodzież.

We wtorek o odpowiedzialności nieletnich w świetle obowiązującego prawa mówiła aspirant Magdalena Bielecka z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Na spotkaniach omówione zostały m.in. konsekwencje prawne za łamanie prawa z uwzględnieniem wieku.

- Prawo obecne jest wszędzie. Im wcześniej zaczniemy je rozumieć, tym lepiej dla nas, abyśmy w sytuacji, gdy zostaniemy np. oszukani, pobici nie mówili: „skąd ja to mogłem wiedzieć". Musimy mieć świadomość, że dzieci i młodzież w swoich negatywnych działaniach nie są bezkarni – mówiła aspirant Magdalena Bielecka.

W spotkaniach wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich szkoły branżowej oraz klas drugich technikum. (I BA, I BB, I BC, II BBP, 2 BBG, 2 BAG, 2 BAP oraz II LSG i II RSP).

Na zakończenie tygodnia uczniowie klas 3 i 4 technikum wzięli udział w programie edukacyjnym „Lekcje z Temidą”, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zainteresowanie młodzieży kwestiami prawnymi i zwiększenie ich świadomości prawnej to główny cel spotkania, które prowadziła Daria Michałowska. Skąd czerpać wiedzę o prawie, gdzie szukać pomocy prawnej, w szczególności, kiedy padnie się ofiarą przestępstwa, ale także prawa i obowiązki konsumentów to główne tematy omawiane w klasach technikum.

- Przez cały tydzień młodzież prowadziła gorącą dyskusję. To jest duża wartość, że młodzi ludzie sami poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące naszych praw i obowiązków – mówiła pedagog szkolna.

- Jesteśmy przekonani, że zajęcia uświadomiły uczniom, że przepisy i regulacje w życiu społecznym są bardzo ważne, a w sytuacjach problematycznych nie możemy tłumaczyć się nieznajomością prawa – dodaje pedagog.

Wszystkie spotkania wpisały się w program wychowawczo- profilaktyczny szkoły.

ZSB w Brzegu

115 views