Aktualności

W Grodkowie powstanie klub „Senior+”


W Grodkowie powstanie klub „Senior+”

Gmina Grodków przystąpiła do realizacji I i II Modułu Programu Wieloletniego „Senior+”, w ramach którego powstanie Klub Seniora, przeznaczony dla osób powyżej 60 roku życia. Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.

Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

- Otwieramy dzisiaj w Grodkowie kolejną tego typu placówkę z rządowego programu Senior+, który bardzo dobrze funkcjonuje na Opolszczyźnie. Końcem poprzedniego roku na terenie naszego województwa funkcjonowały 24 tego typu placówki dla ponad 600 osób. Obecnie otwieramy kolejną dla trzydziestu, samorządy będą mogły nadal wnioskować o fundusze na tego typu działania, gdyż trwa nabór do nowej edycji, który zapewnia 60 milionów na ten cel w bieżącym roku – zapewnia Teresa Barańska, Wicewojewoda Województwa Opolskiego.

Od stycznia prowadzana jest rekrutacja dla osób starszych zainteresowanych udziałem w programie. Niestety na obecną chwilę bieżącą działalność jest niemożliwa ze względu na pandemię koronawirusa. Gdy ta ustanie lub wyhamuje, klub seniora w gminie zacznie normalnie funkcjonować.

Nie było kryteriów w rekrutacji do Klubu Seniora. Trzeba jedynie być osobą 60+, nieaktywną zawodowo. Osoby zainteresowane mogły się do nas zgłaszać od stycznia. Pierwszy rok jest nieodpłatny. Senior nic nie płaci za udział w zajęciach w ramach klubu. Jesteśmy w trakcie aplikowania w II module na działalność bieżącą. Mamy nadzieję, że działania wpisane w projekt, zostaną pozytywnie rozpatrzone i oferta dla seniorów będzie bogata. Zainteresowanie udziałem w klubie jest duże, a Gmina Grodków i Ośrodek Pomocy Społecznej są w pełnej gotowości do jego pełnego uruchomienia – mówi Aleksandra Masiowska-Michułka, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Klub Seniora znajduje się w wyremontowanych pomieszczeniach Ratusza, na drugim piętrze. W dostaniu się do klubu pomoże winda. Dla klubu udostępnionych zostało dziewięć pomieszczeń (sala gimnastyczna, pracownia talentów, biblioteczka, pokój wypoczynkowy, kuchnia z jadalnią, biuro, pracownia ogólna, sala konferencyjna oraz dwie toalety, w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych). Zadanie przewiduje miejsce dla 30 seniorów zainteresowanych udziałem w projekcie.

- Otrzymaliśmy dotację na wyposażenie Klubu Seniora. Nie potrzebowaliśmy tutaj środków inwestycyjnych, ponieważ Ratusz został wyremontowany już wcześniej w ramach rewitalizacji. Musieliśmy przeznaczyć jedynie środki na doposażenie pomieszczeń. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że mamy pewne opóźnienia w jego otwarciu – tłumaczy burmistrz Grodkowa, Marek Antoniewicz.

Koszt realizacji I Modułu Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2020 w Gminie Grodków to wkład własny w kwocie 6 249,88 zł, kwota dotacji wyniosła 24 999,50 zł. Całkowity koszt zadania to 31, 249,38 zł. W trakcie urządzania koszty własne wzrosły o kwotę 68 384,47 zł, co dało koszt całkowity 99 633,85 zł. (DAW)

115 views