Aktualności

Abecadło zdrowia: C jak chleb


Ser­decz­nie za­chę­ca­my do prze­czy­ta­nia kolejnej czę­ści cy­klu artykułów „Abe­ca­dło zdro­wia" przy­go­to­wa­ne­go przez Fit-Mor­ning i Sfe­rę Lek­ko­ści: die­te­tyk Anna Za­cha­re­wicz. Pre­zen­tujemy w nim zdro­we pro­duk­ty, któ­re po­win­ny zna­leźć się w die­cie każ­de­go czło­wie­ka. Dziś litera C jak chleb.

Chleb w wielu domach zawsze odgrywał szczególną rolę. Jest spożywany do prawie wszystkich posiłków, w wielu odsłonach, na różnych mąkach i dodatkach. Jedną z najpyszniejszych i najzdrowszych odmian jest ten na zakwasie, chleb z trzech składników: mąki, wody i soli.
Chleb żytnio-orkiszowy, koniecznie na zakwasie. Dlaczego?
Zakwas nadaje specyficzne cechy organoleptyczne, prozdrowotne i opóźniające proces czerstwienia pieczywa. Ponadto pieczywo na zakwasie oznacza się wyższą o 20% trwałością składników wrażliwych na wysoką temperaturę np. kwasu foliowego, w porównaniu do pieczywa nieukwaszonego. Fermentacja mlekowa powoduje zwiększenie biodostępności makro i mikro elementów obecnych w mące, poprzez rozkładanie kwasu fitynowego. Kwas ten, obecny w wielu produktach zbożowych, ogranicza przyswajalność m.in. żelaza, wapnia, cynku, magnezu. Zatem spożywanie pieczywa na zakwasie zwiększa nie tylko dostępność wspomnianych pierwiastków, ale też wpływa na prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Obecne w pieczywie żytnim witaminy z grupy B (B1, B6, niacyna, kwas foliowy) są korzystne dla naszego układu nerwowego. Ponadto, w procesie fermentacji, bakterie kwasu mlekowego wytwarzają bioaktywne związki mające właściwości antyoksydacyjne. Oznacza to zdolność do „wymiatania” wolnych rodników odpowiedzialnych za proces szybszego starzenia się naszego organizmu, procesy zapalne i nowotworowe. Wolne rodniki tlenowe mogą przyczyniać się również do powstawania pewnych stanów chorobowych np. cukrzycy typu 2, choroby Parkinsona i chorób serca. Wśród korzyści spożywania pieczywa na zakwasie, należy też wspomnieć nieco o sytości. Otóż zjedzenie kromki chleba na zakwasie, daje większe uczucie sytości niż chleb upieczony na drożdżach. Warto też dodać, że chleb na zakwasie ma niższy indeks glikemiczny w porównaniu do zwykłego chleba. Może więc być spożywany przez osoby chorujące na cukrzycę.

Za­dbaj o zdro­we śnia­da­nie dla sie­bie i swo­ich naj­bliż­szych. Za­mów chleb na zakwasie na www.fit-mor­ning.pl. Po­znaj na­sze menu i wy­bierz coś dla sie­bie spo­śród wie­lu chlebów i bułek, sa­ła­tek, owsia­nek, ka­na­pek oraz de­se­rów śnia­da­nio­wych. Do­star­cza­my pysz­ne i zdro­we śnia­da­nia pro­sto pod Two­je drzwi lub do miej­sca Two­jej pra­cy. 

Chleb na zakwasie: 3.59 zł