Aktualności
Brzeg

Aby marzenia stały się rzeczywistością – słuchamy, rozmawiamy i działamy – rozmawiamy z Renatą Listowską nową przewodniczącą Rady Miejskiej w Brzegu


Na początek pragniemy Pani złożyć ogromne gratulacje objęcia funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu. Pamięta Pani jeszcze swoje hasło wyborcze z 2018 roku?

Aby marzenia stały się rzeczywistością – słuchamy, rozmawiamy i działamy. Tak brzmiało moje hasło wyborcze 2 lata temu, które w dalszym ciągu jest aktualne. Wciąż aktualne są także moje wyszczególnione w programie wyborczym pragnienia.

O jakich pragnieniach z programu wyborczego mowa?

Chcę wykorzystać swoje doświadczenie i doświadczenie mieszkańców do podejmowania działań w mieście,

-współpracować z ludźmi kompetentnymi,

-forsować progresywne projekty pozwalające na rozwój miasta szczególnie pod względem gospodarczym,

– racjonalnie wykorzystywać środki budżetowe,

-wspierać otwarcie myślących w celu zwiększenia przedsiębiorczości, działać na rzecz rozwoju kultury i sportu, czystości środowiska poprzez wykorzystanie potencjału miasta i jego mieszkańców.

Jakie są atuty nowej Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu Renaty Listowskiej?

W swojej obecnej społecznej działalności z ludźmi i dla ludzi  kieruję się maksymą: „Tajemnica szczęścia polega nie na braniu, lecz na dawaniu”.  Jestem osobą dyspozycyjną , odpowiedzialną, optymistycznie nastawioną do życia

Czy ma Pani klucz do przyczyniania się do dalszego rozwoju miasta?

Przede wszystkim mam nadzieję, że razem możemy przyczynić się do dalszego rozwoju miasta. Nastawiam się na działanie na rzecz jak najlepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców przy współpracy radnych. Ważne jest, abyśmy umieli wspólnie podejmować ważne dla miasta, a zarazem trudne decyzje.  Zadaję sobie pytanie, czy znajdziemy w sobie szczerość i chęć prawdziwej współpracy na kolejne 3 lata, czy podejmiemy działania  ponad podziałami politycznymi w imię sukcesu miasta i jego mieszkańców. Liczę na odpowiedzialność wszystkich radnych i wspólne podejmowanie optymalnych, racjonalnych uzasadnionych pod względem społecznym i ekonomicznym  decyzji.

Korzystając z okazji, dziękuję za gratulacje i życzenia związane z objęciem funkcji przewodniczącej Rady Miasta Brzegu.

Reklama
417 views