Aktualności
Kultura
Zdrowie

Aktywność nie tylko „dodaje lat do życia”, ale również „życia do lat” (część II)


Kontynuując podsumowanie działań Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Nr 2           w Brzegu  w ramach  zadania UWALNIAMY HORMONY SZCZĘŚCIA  współfinansowanego przez Gminę Brzeg zwracamy szczególną uwagę na znaczenie aktywności seniorów, która jest zaliczana do podstawowych potrzeb człowieka. Jest ona warunkiem  prawidłowego rozwoju, umożliwia prowadzenie twórczego i harmonijnego trybu życia, oraz jest podstawą leczenia wielu chorób i czynnikiem opóźniający procesy starzenia.

Jako społeczeństwo ulegamy wciąż stereotypom osoby starszej, jawiącej się jako schorowana, samotna, nieaktywna. Taki wizerunek często jest podtrzymywany przez media. Jednak coraz częściej obserwujemy stopniowe korzystne przeobrażenia na rzecz seniorów w sferze aktywizacji społecznej. Aktywność jest ważna na każdym etapie ludzkiego życia. W przypadku starości ma znaczenie szczególne, bowiem w sposób istotny wpływa na zadowolenie i kondycję człowieka.

Aktywność podejmowana w podeszłym wieku może spełniać wiele funkcji :

– adaptacyjną: pomaga w lepszym przystosowaniu się osób starszych do życia w nowej sytuacji społecznej i rodzinnej,

 – integracyjną: prowadzi do integracji w grupie, do której należą ludzie starsi, i uzupełnia różne braki, 

– kształcącą: pomaga rozwijać i doskonalić cechy oraz predyspozycje osobowościowe, 

– rekreacyjno-rozrywkową: likwiduje stres, przywraca chęć do życia, wypełnia czas wolny, 

– psychospołeczną: prowadzi do poprawy jakości życia, umożliwia odczuwanie satysfakcji życiowej i podnosi autorytet jednostki.

Celem aktywizacji jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na jej następujące komponenty :

 – utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowotnej: gimnastyka, spacery, zabawy ruchowe, rehabilitacje,

 – usamodzielnienie, pobudzenie zaradności: wykorzystanie różnych czynności związanych z higieną osobistą, wyrobienie nawyków higienicznych,

– nauka współżycia w grupie i środowisku: kształtowanie pozytywnych cech osobowości, kultury życia codziennego, umiejętność nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, sąsiadami itp.,

 – utrzymanie (bądź pobudzenie) wiary w sens życia,

 – rozwijanie różnych zainteresowań,

 – stymulowanie procesów wyobraźni i twórczego działania.

 Biorąc pod uwagę powyższe pozytywne efekty aktywności wśród seniorów będziemy oferować różnorodne działania w kolejnym roku. Nasze zakończone zadanie zostało ze względu na pandemię mocno ograniczone, jednakże  zamierzone efekty osiągnęliśmy. Osiągnięte w trakcie realizacji zadania rezultaty będą wykorzystywane w działaniach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  Koło Nr 2 w Brzegu w przyszłości i przyczynią się do większej aktywności w proponowanej ofercie na innych płaszczyznach naszego działania. 

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas wypełniony śpiewem, tańcem, śmiechem oraz nawiązanie nowych kontakty z ludźmi chcącymi poprawić jakość życia. 

Reklama
93 views