Biały

Krzysztof Żołyński

182 posty

Food Trucki w Lewinie Brzeskim

 - 

Jeśli macie ochotę spróbować kuchni z czterech stron świata i tęsknicie za okazją, żeby wyjść z domu, to w najbliższy weekend powinniście udać się do Lewina Brzeskiego. Na rynku w Lewinie Brzeskim odbędzie się zlot Food Trucków. Najbliższy weekend (17-18 kwiet... Więcej »

Ostatnie pożegnanie doktora Jana Majewskiego

 - 

Od­szedł zna­ko­mi­ty brze­ża­nin, któ­re­go zna­ją chy­ba wszy­scy miesz­kań­cy tego mia­sta. Jako żoł­nierz da­wał do­wo­dy bo­ha­ter­stwa, jako pe­da­gog wy­cho­wał po­ko­le­nia, a jako pi­sarz po­zo­sta­wił wspa­nia­łe książ­ki o Brze­gu i nie tyl­ko.  Mjr... Więcej »

ZSZ nr 1 w Brzegu zachęca nowoczesną ofertą

 - 

Mimo epidemii koronawirusa oraz wprowadzonego wraz z nią obowiązku nauczania zdalnego dyrekcja i pedagodzy ZSZ nr 1 w Brzegu nie zwalniają tempa. Szkoła zmodernizowała stronę internetową, otwiera nowoczesne kierunki kształcenia i uruchamia szkołę branżową. W r... Więcej »

Pożar garaży w Brzegu: zdjęcia i film

 - 

Wieczorem 10 kwietnia miał miejsce pożar garażu, z którym bardzo długo zmagali się strażacy z brzeskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwa ustalenie przyczyn powstania ognia oraz ewentualnych sprawców. Dotarliśmy do zdjęć i filmu, wykonanych pr... Więcej »

Co z bezdomnymi psami w gminie Lewin Brzeski?

 - 

Radni zadecydowali o losie bezdomnych psów, pojawiających się na terenie gminy Lewin Brzeski. Ustalono precyzyjną definicję bezpańskiego zwierzęcia, a także procedurę ich odławiania oraz wykonawcę i schronisko docelowe. Wprowadzone zasady będą obowiązywały prz... Więcej »