Writer

Starostwo Powiatowe

Informatyzacja szpitala staje się faktem

 - 

Elektroniczna rejestracja, szybkie uzyskiwanie historii choroby pacjenta oraz zarządzanie kolejkami – to tylko niektóre udogodnienia, które już niebawem pojawią się w Brzeskim Centrum Medycznym. Dziś (16.10) w Starostwie Powiatowym w Brzegu uroczyście podpisan... Więcej »

Powiatowa debata oświatowa

 - 

W 2019r. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Brzegu przystąpił do projektu „Vulcan kompetencji w opolskich samorządach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II, Działanie 2.10 – Wysoka jakość systemu oświaty.  Celem tego projekt... Więcej »