Aktualności

Bądź świadomym konsumentem – spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta


Uczniowie ZSB w Brzegu wiedzą już, że warto być świadomym konsumentem.  Znając swoje prawa i regulacje prawne dotyczące zakupów, czy to w sklepach stacjonarnych, czy online, będą zdawali sobie sprawę z tego, jak nie wpaść w różnego rodzaju pułapki.

Miłosz Krawczyk, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta poprowadził 22 listopada dla klas 3 technikum lekcje na temat gwarancji, rękojmi i zakupów w sieci. Uczniowie nabyli dzięki temu praktyczne umiejętności, przydatne w codziennych sytuacjach, takich jak zakupy w sklepie czy w Internecie, składanie reklamacji, odróżnianie reklamacji od gwarancji.

Wszyscy z zaciekawieniem słuchali o tym, jakie prawa przysługują kupującemu i jakie obowiązki spoczywają na sprzedawcy. Dowiedzieli się również o bezpiecznym dokonywaniu zakupów na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorcy. I najważniejsze, otrzymali informację, jaką pomoc można uzyskać od Rzecznika Praw Konsumenta.

W zajęcia brali udział uczniowie klas 3 LSG, 3 LP i 3 RSP.