Aktualności

Bon dla wieloraczków w Gminie Grodków


Na kwietniowej sesji Rady Gminy uchwalone zostało nowe świadczenie pieniężne „bon opiekuńczy – wieloraczki”. Dotyczy ono mieszkańców z terenu gminy Grodków.

Bon przysługuje wieloraczkom (dwoje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu) urodzonym od dnia 1 stycznia 2021 roku. Kolejne warunki, które trzeba spełnić, aby otrzymać bon, to zamieszkanie na terenie gminy Grodków. Wysokość bonu to 1 000 złotych wypłacane jednorazowo na każde dziecko z wieloraczków.

Wsparcie dotyczy dzieci, które urodziły się po 1 stycznia 2021 roku i dotyczy wieloraczków. Chcielibyśmy, jeżeli będą takie sytuacje, wesprzeć rodziców na samym początku bonem na każde z dzieci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. Jest to mały krok w kierunku pomocy rodzicom, a zarazem sposób na rozwoju gminy. Wszyscy wiemy, jaki jest obecnie przyrost naturalny i myślę, że jest to dobra decyzja rady – mówi Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

Bon będzie wypłacany na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie. Niebawem zainteresowani powinni poznać wzór wniosku ustalający prawa do uzyskania bonu.