Aktualności
Kultura

Brydż w grodkowskiej bibliotece


Brydż w grodkowskiej bibliotece pojawił się nieprzypadkowo. Zanim został wprowadzony do oferty Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w mieście prężnie działała liczna sekcja brydża, która fetowała niejedno zwycięstwo. Były rozgrywki, turnieje lokalne oraz wyjazdowe. Brydż zawitał również na moment do grodkowskiego liceum ogólnokształcącego. Jednak z czasem zrobiło się o nim cicho.

Z końcem 2019 roku Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie postanowiła wskrzesić temat brydża wśród lokalnej społeczności. Nawiązano kontakt z osobami już grającymi i w zasadzie od razu, na początku stycznia 2020 roku, rozpoczęła się akcja informacyjna w grodkowskich szkołach, lokalnej prasie oraz w  internecie. W międzyczasie odbyło się również kilka spotkań informacyjnych, które miały na celu zachęcić do nauki gry m. in. grodkowskich seniorów. Podkreślano przy tym zbawienny wpływ gry na umysł, wszystkie funkcje poznawcze, z naciskiem na profilaktykę demencji, co jest potwierdzone i powszechnie wiadome.

30 stycznia 2020 r., niedługo po uroczystym otwarciu nowego lokalu biblioteki, w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodkowie odbyło pierwsze spotkanie brydżowe. Jego organizacyjny charakter szybko ustąpił miejsca prawdziwej rozgrywce. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu kilku osób, które systematycznie i aktywnie grały w brydża. Panowie szybko przejęli inicjatywę, cierpliwie tłumaczyli zasady gry. Kolejne spotkania odbywały się już dwa razy w tygodniu. W każdą środę na początkujących czekał instruktor, a w czwartki można było dołączyć do stolika i rozegrać partie. 

W marcu 2020 r. pandemia spowodowała zamknięcie wszystkich bibliotek w kraju, co przełożyło się również na zamknięcie sekcji brydża. Niektórzy, ucząc się gry, ćwiczyli swe umiejętności poprzez darmowy serwis internetowy  https://www.bridgebase.com/ 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie

W lipcu 2021 r., po długiej przerwie, można było w końcu zorganizować kolejne spotkania  i oddać się tej pasjonującej rozrywce umysłowej. Celem utworzonej sekcji jest jej powiększenie, popularyzacja tej gry karcianej wśród mieszkańców Grodkowa oraz zachęcenie osób już grających do wyjścia z domu i spotkania się w bibliotece na partyjce brydża.