Aktualności

Brzeg: będzie lodowisko, plac zabaw oraz skatepark. Rada miasta wyraziła zgodę na kredyt


We wtorek (11 stycznia) odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Brzegu, na której rozpatrywano uchwałę przygotowaną przez burmistrza, dotyczącą skredytowania budowy trzech obiektów w Brzegu. Mowa o lodowisku, placu zabaw oraz skateparku, na które miasto otrzymało dotację w wysokości 700 tys. złotych. I chociaż uchwała przeszła większością głosów to nie zabrakło emocji.

Jako pierwsza głos zabrała radna Jadwiga Kulczycka, która słusznie zwróciła uwagę, że łączenie w jednej uchwale kilku ważnych spraw, wymusza na radnych głosowanie wbrew własnemu zdaniu na poszczególne jej składniki, jak na przykład powracający temat ul. Trzech Kotwic, ponownie dodany do tej uchwały. Sugerowała także, że zamiast niej miasto powinno skupić się na innych miejscach, na przykład ulicach odbiegających od rynku. Niegospodarnością nazwała wymianę instalacji elektrycznej w Sali Rajców w ratuszu, który przechodził gruntowny remont, a sama sala była całkiem niedawno malowana. Wymiana instalacji to koszt 1,2 mln złotych. 

Z kolei radna Biss stwierdziła, że ul.Trzech Kotwic zdecydowanie nie jest w dobrej kondycji, a poza tym znajduje się w newralgicznym punkcie miasta. 

Ława burmistrza wtórowała, że w zależności od programu, do jakiego zostanie złożona dokumentacja, miasto może otrzymać nawet 98% dofinansowania. Poza tym zawsze wnioski składane odnośnie ważnych ulic, jak choćby Trzech Kotwic czy następne w kolejności: Poprzeczna, most na Kępę Młyńską oraz ulice na Tivoli i wielu innych, mają największą szansę powodzenia. 

Radny Tomasz Wikieł wypomniał burmistrzowi fatalny stan komunikacyjny Tivoli, czyli brak dróg, chodników oraz oświetlenia. Oczekuje on od gminy szybkiej realizacji składanych od lat deklaracji.

Piotr Szpulak podkreślał, że burmistrz zaczyna rok od kredytów, których miało nie być. Zwrócił też uwagę, że nie  jest wykorzystywana pogoda z ujemną temperaturą, dająca możliwość organizacji tymczasowego lodowiska. 

Jego głos wsparła także przewodnicząca Renata Listowska, zwracając uwagę, że co prawda pozyskiwanie przez burmistrza pieniędzy z wniosków odbywa się całkiem sprawnie, to jednak w przypadku skateparku, lodowiska i placu zabaw nie zabezpieczono pieniędzy w budżecie na 2022 rok. Wiedząc, że wniosek będzie składany i jest duża szansa na jego przyjęcie, jej zdaniem, miasto mogło uniknąć dużego kredytu. W tym kontekście dopytywała także o 800 tys. ze sprzedaży budynku po żłobku przy ul. Chrobrego.

Burmistrz Wrębiak tłumaczył się, że kiedy procedowany był budżet, magistrat nie miał jeszcze informacji, że wniosek zostanie przyjęty, a tym samym przyznane zostanie dofinansowanie. Przy okazji przypomniał, że kiedy obejmował urząd miasto było zadłużone na 21 mln złotych, które zostały spłacone przez 7 lat jego kadencji. Zaznaczył także, że gmina Brzeg ma bardzo niskie zadłużenie w stosunku do dochodu (15%), podczas gdy wiele gmin ma ponad 60%. Odnosząc się do sprzedaży budynku, stwierdził, że decyzje o ewentualnym przeznaczeniu środków można podjąć dopiero po podpisaniu aktu notarialnego. 

Radny Grabowiecki powiedział, że konstruując uchwałę i nie zabezpieczając uprzednio pieniędzy w budżecie, burmistrz stawia radnych pod ścianą. 

Radna Ewa Kozioł stwierdziła, że nie cieszy się z realizacji zadania na kredyt, ale młodzież i mieszkańcy oczekują takich inwestycji. Dodatkowym argumentem za poparciem uchwały była konieczność remontu ul. Trzech Kotwic.

Skatepark, lodowisko i rewitalizacja placu zabaw w Parku Centralnym – to inwestycje, które powstaną w Brzegu w 2022 roku. Będzie to możliwe dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 700 tys. złotych, a także zaciągniętemu kredytowi 2,2 mln złotych, na który zgodę na nadzwyczajnej sesji zgodziła się rada. 

Uchwała przeszła 15 głosami za przy 3 wstrzymujących. Radnymi, którzy wstrzymali się z poparciem uchwały byli: Anna Głogowska, Jadwiga Kulczycka, Tomasz Wikieł.