Aktualności
Brzeg

Brzescy radni jednomyślni w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych przez rządowe ograniczenia


Zmiany w budżecie na 2021 rok oraz dotacje dla wspólnot mieszkaniowych i kościołów. Bądź na bieżąco i sprawdź, co działo się podczas dzisiejszej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Brzegu.

Dodatkowa sesja na wniosek burmistrza
Dziś (4 lutego) na wniosek burmistrza Jerzego Wrębiaka zwołana została sesja nadzwyczajna, przedmiotem której były m.in.:
– zmiany w budżecie na 2021 rok;
– udzielenie brzeskim wspólnotom mieszkaniowym i kościołom dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
– wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, dla terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Małujowickiej.

Dodatkowa uchwała dotycząca pomocy przedsiębiorcom prowadzącym usługi gastronomiczne
Ponadto, burmistrz przedłożył pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.

Rządowe obostrzenie uderzyły w brzeskich przedsiębiorców
W reakcji na ten stan rzeczy w Brzegu w 2020 roku stworzono pakiet pomocowy wprowadzający ulgi dla mikro (zatrudniających do 10 osób), małych (zatrudniających do 50 osób) i średnich (zatrudniających do 250 osób) przedsiębiorców. Rada podjęła wtedy uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Uchwała ta obowiązywała do dnia 31.12.2020 r.

Największe straty dotknęły m.in. branżę gastronomiczną
Branża gastronomiczna objęta została jednymi z największych obostrzeń, łącznie z całkowitym zakazem prowadzenia działalności. Zmniejszeniu uległa wartość sprzedaży napojów alkoholowych, szczególnie przez przedsiębiorców oferujących alkohol w swoich lokalach. Pomimo tego przedsiębiorcy ponosić musieli opłaty za sprzedaż alkoholu.

Przyjęta przez Radę uchwała zwalnia od opłat wynikających z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Dotychczas ustawa nakładała obowiązek odprowadzenia opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych serwowanych w restauracjach. 26 stycznia br. weszła w życie ustawa umożliwiająca dokonanie zwolnienia przez Gminę z wnoszenia opłat. W ślad za tym burmistrz przygotował stosowny projekt, który został jednogłośnie przyjęty przez radnych. Dzięki temu brzescy restauratorzy zwolnieni będą całkowicie z konieczności ponoszenia tej opłaty w 2021 roku.

Wszystkie projekty uchwał przyjęte przez Radę bez emocjonujących dyskusji
Radni przyjęli wszystkie przygotowane przez burmistrza projekty uchwał. Żadne z nich nie spowodowały wzrostu temperatury dyskusji na sali obrad. Z efektów dzisiejszej sesji z pewnością ucieszą się wspólnoty mieszkaniowe planujące realizację remontów zabytkowych kamienic. Po wielu latach będą one mogły odzyskać swoją dawną świetność.

Reklama
214 views