Aktualności
Powiat brzeski

Brzeski pośredniak ma pieniądze dla prowadzących działalność gospodarczą


Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że posiada jeszcze środki w ramach ustawy antykryzysowej (tzw. Tarczy) na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do wysokości 5 000,00 zł.  

– Zapraszamy przedsiębiorców do składania wniosków o pożyczkę, których stałe miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie powiatu brzeskiego i prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020r.  

O pożyczkę mogą ubiegać się także firmy jednoosobowe nie zatrudniające pracowników – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną na wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej (forma preferowana) poprzez platformę praca.gov.pl po podpisaniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Złożenie wniosku w postaci elektronicznej znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki. W przypadku formy papierowej czas ten może być dłuższy i wymagać będzie osobistego kontaktu z PUP (zgodnie z pkt. V instrukcji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 30.04.2020r.)


Wszelkie informacje w zakresie przedmiotowego wsparcia dostępne są na stronie:

https://psz.praca.gov.pl/-/11905554-niskoprocentowa-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorcow

180 views