Aktualności
Brzeg

Budowa centrum przesiadkowego w Brzegu na ostatniej prostej


Prace nad budową centrum przesiadkowego na terenie po dawnym PKS-ie w Brzegu powoli dobiegają do końca. Odebrany został już I etap prac, a w międzyczasie rozpoczął się II – ostatni etap tego zadania. 

I etap zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe” zakończony

W ramach pierwszego etapu zadania, na które Gmina Brzeg otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wykonano m.in. rozbiórkę budynku byłego dworca PKS wraz z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz budynku po byłym punkcie usługowym, przebudowę placu manewrowego, gdzie powstało 76 miejsc parkingowych wraz z chodnikami oraz terenami zielonymi, trzy wiaty przystankowe z tablicami informacyjnymi, przebudowę dróg pomiędzy ulicami Trzech Kotwic i Placem Dworcowym, zatokę postojową wraz z chodnikiem, wjazdem oraz ścieżką rowerową, zagospodarowanie skweru przy ul. Trzech Kotwic wraz z ustawieniem nowego ogrodzenia, oświetlenie i monitoring.

Z infrastruktury tej będą mogły korzystać nie tylko autobusy podmiejskiej firmy PKS, ale także autobusy i busy innych przewoźników prywatnych, jak również autokary komunikacji międzynarodowej.

Koszt wykonania I etapu zadania wyniósł 2.042.730,54 zł brutto, w tym kwota dofinansowania z RPO WO: 1.509.647,00 zł.

Ruszyły prace w ramach II etapu zadania

Rozpoczęły się już prace nad drugim etapem, w efekcie czego zagospodarowana zostanie część parkowa działki nr 886/7 poprzez wykonanie alejek oraz terenów zielonych, wraz z połączeniem i nawiązaniem alejek z terenami sąsiadującymi, a także wybudowane zostanie oświetlenie i monitoring oraz zamontowane elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki) w części parkowej centrum przesiadkowego.

Umowny koszt realizacji robót II etapu zadania to 612.615,19 zł brutto. Etap II nie jest dofinansowany ze środków zewnętrznych i wykonany zostanie z oszczędności poprzetargowych. 

Prace nad II etapem budowy centrum przesiadkowego powinny się zakończyć nie później niż do 30 października 2020 roku.

Reklama
538 views