Aktualności

Budżet Obywatelski w Gminie Lewin Brzeski


Gmina Lewin Brzeski, podobnie jak wiele innych na terenie Polski, zdecydowała się na utworzenie budżetu obywatelskiego. Został on uchwalony przez Radę Miejską na ostatnim, marcowym posiedzeniu.

Zadania zgłaszane w ramach BO dzieli się na dwie kategorie inwestycyjne, w wyniku których powstają środki trwałe w wysokości 80% ogółu środków przeznaczonych na realizację BO oraz pozostałe – w wysokości 20% ogółu środków przeznaczonych na realizację BO. Wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski wynosi 70.000,00 zł i pozwoli na realizację najwyżej punktowanych projektów.

Do zgłaszanych projektów musi zostać załączona lista z co najmniej 30 podpisami mieszkańców popierających projekt. Zgłoszenia będą dokonywane na przeznaczonym do tego formularzu, który będzie dostępny na stronie internetowej lewińskiego magistratu. Zadania, które pomyślnie przejdą weryfikację, zostaną poddane powszechnemu i bezpośredniemu głosowaniu.

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż Gmina Lewin Brzeski dołączyła do grona jednostek samorządowych, które umożliwiają swoim mieszkańcom włączenie się w proces decyzyjny o przeznaczeniu wyodrębnionej w budżecie gminy części środków finansowych, w ramach Budżetu Obywatelskiego – informuje na stronie internetowej lewińskiego magistratu Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

Ogłoszenie Budżetu Obywatelskiego wraz ze szczegółowym jego regulaminem nastąpi po 22 kwietnia. Wówczas uchwała odnosząca się do budżetu obywatelskiego zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, a to pozwoli na jej uprawomocnienie. Burmistrz Lewina Brzeskiego zachęca mieszkańców gminy do obserwowania strony internetowej magistratu oraz gminnego profilu społecznościowego, gdzie publikowane będą dalsze informacje.

Mam nadzieję, że włączenie się mieszkańców w proces współdecydowania o ważnych dla nich sprawach wyznaczy nowe kierunki rozwoju naszej gminy, które będą odpowiadały bezpośrednio na ich potrzeby. Chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do udziału w tym przedsięwzięciu, zarówno na etapie składania wniosków, jak i aktywnego oddawania głosów na zgłoszone projekty, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane dodaje Kotara.