Aktualności
Brzeg
Powiat brzeski

Burmistrz preferuje indywidualne podejście do kwestii umorzenia podatków dla firm


W związku z zamknięciem lub ograniczeniem działalności wielu brzeskich przedsiębiorstw ich sytuacja finansowa uległa diametralnemu pogorszeniu. Właściciele firm oczekują obniżenia lub zwolnienia z podatku od nieruchomości. Wysłali do burmistrza oraz Rady Miasta pismo z prośbą o podjęcie działań zmierzających do konkretnych rozwiązań, na które bardzo liczą.


Burmistrz Miasta Brzeg 25 marca ogłosił Brzeski Pakiet Pomocowy, o którym pisaliśmy w naszym artykule. Pakiet ten zakładał m.in. obniżkę czynszu za najem lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza ujęta w w/w Rozporządzeniu, do 1 zł miesięcznie w kwietniu i maju 2020 r. Zawieszono również pobór opłaty targowej na terenie miasta na okres od dnia 20 marca do 31 maja 2020 r. Pakiet ten nie uwzględnia jednak obniżki lub zwolnienia z podatku od nieruchomości.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Poniżej zamieszczamy odpowiedź, którą otrzymaliśmy dzisiaj:

Preferujemy indywidualne podejście do kwestii umorzenia podatków dla firm, które z powodu COVID-19 ponoszą straty finansowe. Każdy przedsiębiorca ma prawo wnioskować o umorzenie, uzasadniając swoje położenie bo w każdym przypadku wygląda to inaczej. Bez wątpienia pomoc dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do zamknięcia swoich zakładów zostanie udzielona. Jednakże proszę zrozumieć bezpieczniej będzie, jeśli wszystkie wnioski będą traktowane indywidualnie co pozwoli nam na obiektywną ocenę. Zastosowanie zwolnień generalnych może spowodować, że ci np. którzy mają przychody niższe z powodu lekkiej zimy czy też innych warunków nie związanych z COVID-19 otrzymają ulgę. W ostatnim czasie mamy mnóstwo tego typu wniosków obejmujących generalnie podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Nawet ostatni zbiorowy od przedsiębiorców, z których połowa nigdy nie płaciła podatków do kasy miejskiej. Niektórzy z występujących nie mieszkają w Brzegu i swoje podatki opłacają w innych gminach, a jeszcze inni mają tu zarejestrowane spółki w zabytkowych zrujnowanych pałacykach i też domagają się zwolnień. Inni z kolei prowadzą działalność, która była całkowicie zwolniona z opodatkowania lub jest to działalność produkcyjna w branży spożywczej. Pakiet przygotowany przez nasze miasto i Rząd RP jest na miarę naszych możliwości i wydaje się być bardzo rozsądny. Dzisiaj na pierwszym polu walki z epidemią są instytucje rządowe i samorządowe. Każdy na tym kryzysie straci, ale pamiętajmy, że nie ma tarczy dla samorządów. Kto będzie pomagał i świadczył opiekę starszym, niepełnosprawnym mało zaradnym życiowo osobom, potrzebującym stałej opieki, jeżeli miasto przez emocjonalne i nie przemyślane decyzje dokona ogólnych zwolnień i pozbawi się dochodu tracąc płynność finansową. Pomagajmy mądrze na tyle na ile nas stać i tym którzy ponoszą straty z powodu COVID-19.

866 views