Aktualności
Powiat brzeski

Chcą przeciwdziałać skutkom suszy. Wody Polskie na spotkaniu u starosty


Skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych oraz zwiększanie retencjonowania wód – to tylko niektóre tematy, o których rozmawiali starosta brzeski Jacek Monkiewicz i przedstawiciele Zarządu Zlewni RZGW we Wrocławiu. Dyrektor Agnieszka Gramiak-Bień, Michał Ciura i Damian Derda wyjaśniali, że susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Powiat Brzeski chce przyłączyć się do wspólnych działań i zachęcać do współpracy w tej ważnej kwestii.

Myślimy nad stworzeniem wspólnego panelu informacyjnego. Chcemy z Wodami Polskimi zorganizować spotkanie dla przedstawicieli samorządów oraz szefów spółek wodnych. W ten sposób możemy zrobić pierwszy krok i wspólnie zacząć działać w tym ważnym temacie. Myślę, że po okresie wakacyjnym jesteśmy w stanie spotkać się w większym gronie i rozmawiać o suszy, która jak wiadomo, staje się realnym problemem – mówi starosta Jacek Monkiewicz.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy jest opracowywany na lata 2021-2027. Oprócz skutecznego zarządzania zasobami wodnymi oraz większej retencji program zakłada również działania edukacyjne, a także stworzenie odpowiednich mechanizmów służących przeciwdziałaniu skutkom suszy – czytamy w oficjalnym komunikacie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

Reklama
258 views