Aktualności

Choć w papierach lat przybyło… pożegnanie absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu


Fragment wiersza znanego polskiego poety Adama Asnyka stał się przesłaniem wzruszającej uroczystość pożegnania absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki, która odbyła się 23 czerwca 2021 r. na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. 

„Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera”.

Dzięki gościnności Dariusza Byczkowskiego, dyrektora muzeum, uczniowie, ich rodzice oraz wychowawcy klas ósmych po raz kolejny mogli gościć w tak pięknym miejscu, które stanowiło wyjątkową scenografię dla szkolnej uroczystości. Wydarzenie zaszczycili swoją obecności także: Burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak, prezes Brzeskiego Oddziału ZNP – Renata Stec, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brzegu – Alina Chęcińska oraz oczywiście dyrektor szkoły – Anna Krokosz, wicedyrektorzy placówki w osobach Doroty Wyrzykowskiej oraz Dariusza Ilowa, wreszcie wychowawcy klas ósmych: Maria Rezmer, Barbara Wąsiel, Wioletta Łukiewicz i Lucyna Górka.

W uroczysty nastrój spotkania wprowadził zebranych piękny program artystyczny przygotowany przez uczniów z klas młodszych, którzy pracowali pod opieką Magdaleny Koralewskiej, Małgorzaty Wegrzynowskiej i Honoraty Rodobolskiej. 

Z kolei Burmistrz Brzegu – Jerzy Wrębiak w swoim przemówieniu życzył zebranym uczniom, aby wzorowo wywiązali się z najważniejszego zadania, jakie postawi przez nimi życie, tj. bycia dobrym człowiekiem. Przywołał przy tym słowa, jakie znalazły się na epitafium wysławiającym cnoty najsłynniejszego brzeskiego księcia, II rektora gimnazjum Tilesius, budowniczego brzeskiego ratusza – Jerzego II: "...w radach roztropny, w wyrokach rozważny, w wojnie dzielny, w rządach sprawiedliwy, w układach szczęśliwy, w naganach szczery, w obejściu ze swymi równymi dworski i przyjacielski, w karaniu łaskawy, do przebaczenia skłonny, do pomocy gotowy, o zbawienie swe troskliwy, skory do dobrych uczynków, w postępowaniu szybki. Dzięki dobrym stronom swego charakteru przez wszystkich serdecznie ukochany". Wiedza jest bowiem jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać.

Następnie słowo do ósmoklasistów oraz ich rodziców wygłosiła dyrektor szkoły – Anna Krokosz, która podkreśliła, że pandemia nie stanęła na przeszkodzie, by uczniowie Szóstki osiągali sukcesy i przynosili sławę nie tylko naszej szkole, ale i miastu. Podziękowała za trud, wysiłek i zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności oraz talentów uczniom, którzy w konkursach kuratoryjnych uzyskali tytuły laureatów i finalistów, a także najlepszym sportowcom. Wyraziła przy tym nadzieję, że uczniowie wynieśli z naszej szkoły nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także mnóstwo doświadczeń i wspomnień pięknych chwil, czego nie mogliby dokonać bez wsparcia swoich rodziców, wychowawców i nauczycieli. 

Ukoronowaniem uroczystości było przekazanie nagród książkowych za osiągnięcia w nauce, a także sporcie wyróżniającym się uczniom oraz listów gratulacyjnych ich rodzicom. Dokonali tego wychowawcy klas, którym towarzyszyli burmistrz miasta oraz dyrektor szkoły. 

Drodzy Absolwenci! Teraz przed Wami czas, w którym będziecie wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności. Żegnamy Was słowami, które wspólnie odśpiewaliśmy na koniec: „Ale to już było i nie wróci więcej i choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyrywa głupie serce”. Niech sprzyja Wam szczęście! Pamiętajcie jednak, że zamykając pewien etap w swoim życiu i zaczynając nowy, zostawiacie cząstkę siebie w naszej szkole. Od dzisiaj jesteście już ważną częścią historii Szóstki. 

Dorota Wyrzykowska