Aktualności
Policja

Co wolno funkcjonariuszowi policji w czasie rutynowych działań? Jakie są twoje prawa i obowiązki?


Projekt Czy wiesz, że? – ruszył jeszcze w zeszłym roku. Przez ten czas zebrało się sporo spraw. Policja zebrała najczęstsze pytania i wątpliwości obywateli, związane z działaniem funkcjonariuszy w czasie rutynowych czynności. Ich lektura sprawi, że będziecie wiedzieli jakie macie prawa i obowiązki oraz jak powinny przebiegać rutynowe czynności funkcjonariuszy. Większa wiedza to mniejszy stres dla wszystkich.

Czy jest obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego?

Nie ma takiego prawnego obowiązku, a zatem nie może nas za to spotkać kara. Warto jest jednak posiadać przy sobie aktualny dokument ze zdjęciem. Istotnie przyspieszy to wykonanie tej czynności. Policjant po wykonaniu tej czynności powinien niezwłocznie nas zwolnić, chyba że jest się sprawcą przestępstwa lub wykroczenia. Wówczas podejmowane będą dalsze czynności, włącznie z możliwością zatrzymania i doprowadzenia do jednostki Policji (w przypadku popełnienia przestępstwa oraz w przypadkach opisanych w art. 45 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Wiem, że nie muszę posiadać przy sobie dowodu osobistego, ale jak wówczas policjant zweryfikuje moje dane?

Jak wspominaliśmy w poprzednich edycjach, prawdą jest, że nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu osobistego. Policjant może zweryfikować naszą tożsamość na przykład w drodze oświadczenia ustnego innej osoby, która została sprawdzona na podstawie własnego dokumentu tożsamości. Policjant może nas poprosić o podanie danych personalnych, a następnie zweryfikować nasze oświadczenie w bazie danych.

Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy policjant przez radiostację zbyt głośno weryfikuje moje dane osobowe?

Policjant powinien tę czynność wykonać z zachowaniem dyskrecji. Nasze dane są określane mianem wrażliwych. Oznacza to, że chronione są przed osobami postronnymi. Można zwrócić policjantowi uwagę, by czynność tę wykonywał poza zasięgiem słuchu innych osób. Policjant ma obowiązek realizacji tej prośby. Można także złożyć skargę na policjanta, opisując w niej całą okoliczność. Warto w skardze wskazać świadka tej czynności.

Co w sytuacji, kiedy pomylę się w podaniu prawdziwych danych osobowych?

Przepis karny, a dokładnie Kodeks wykroczeń precyzuje, że chodzi o działanie umyślne, a zatem zamierzone. Jak wspomniano, policjant powinien zweryfikować podane dane w bazie PESEL.

Czy policjant ma prawo wziąć do ręki mój dokument tożsamości?

Tak. Zdarzają się osoby, które posługują się fałszywymi dokumentami. Policjanci są szkoleni z rozpoznawania autentyczności dokumentów. Zdarza się także, iż osoby posługują się skradzionym dokumentem. W czasie obostrzeń sanitarnych policjant dokona tej czynności w rękawiczkach i z zachowaniem dystansu społecznego.

Czy mogę poprosić policjantów o dokonanie legitymowania w bardziej ustronnym miejscu, by na przykład nie wiedzieli tego moi sąsiedzi?

To policjant decyduje o wyborze miejsca legitymowania. Prośbę taką można skierować do policjanta i jeżeli wszystko mieści się w granicach rozsądku i w „sztuczny” sposób nie wydłuża tej czynności, to policjant zapewne zgodzi się na realizację prośby.

Czy policjant ma obowiązek podania podstawy swoich działań?

Tak. Policjant, który przystępuje do czynności służbowych, związanych z wykonywaniem uprawnień dotyczących legitymowania podaje swój stopień, imię i nazwisko, w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, przyczynę podjęcia czynności służbowych (np. podobieństwo osoby legitymowanej do osoby poszukiwanej przez wymiar sprawiedliwości), a na żądanie osoby, wobec której jest prowadzona czynność, podaje podstawę prawną pod­jęcia tej czynności (artykuł np. z Ustawy o Policji). Policjant nieumundurowany podczas legitymowania okazuje legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto wykonywanie tych uprawnień, okazuje ją w sposób umożliwiający odnotowanie danych w niej zawartych.

Czy celowe utrudnianie przeze mnie ustalenia mojej tożsamości mogą spowodować zatrzymanie przez Policję?

Tak. Policjant ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli nie można ustalić jej tożsamości. Jeżeli osoba poda swoje dane, wówczas powinna być niezwłocznie zwolniona, lecz spodziewać się powinna wezwania do jednostki Policji w celu odniesienia się do zarzutów o popełnione wykroczenie.

Czy jest obowiązek przyjęcia mandatu?

Nie. Osoba, co do której policjant zamierza nałożyć mandat, w żaden sposób nie musi argumentować przyczyny odmowy przyjęcia mandatu. Policjant powinien taką osobę poinformować, że w tej sytuacji sprawę rozstrzygać będzie sąd. Policjant nie musi o tym informować, ale warto wiedzieć, że grzywna nałożona przez policjanta nie może przekroczyć 500 złotych. Kara wymierzona przez sąd może być znacznie wyższa, ale sąd może także uznać, że nie doszło do złamania prawa, a zatem nie spotka nas żadna kara.

Czy wiesz, że Policjanci mają prawo nagrywać obraz i dźwięk podejmując interwencję w miejscu prywatnym?

Policjanci wezwani na interwencję związaną na przykład z zakłóceniem ciszy nocnej w mieszkaniu mają prawo włączyć kamerę służbową umieszczoną na mundurze i nagrywać cały przebieg wydarzeń.  W miarę możliwości policjanci uprzedzają o fakcie rejestracji osobę, wobec której podejmowane są czynności służbowe. Policjant powinien uruchomić nagrywanie przed podjęciem interwencji i wyłączyć nagrywanie po jej zakończeniu.  Wizerunki osób nie mogą być jednak zamieszczane w Internecie lub udostępniane osobom prywatnym. Na rejestrowanie interwencji pozwala polskie prawo – art. 15 pkt 5b ustawy o Policji.

Źródło: policja.pl

Reklama
203 views