Aktualności

Co z bezdomnymi psami w gminie Lewin Brzeski?


Radni zadecydowali o losie bezdomnych psów, pojawiających się na terenie gminy Lewin Brzeski. Ustalono precyzyjną definicję bezpańskiego zwierzęcia, a także procedurę ich odławiania oraz wykonawcę i schronisko docelowe. Wprowadzone zasady będą obowiązywały przez cały 2021 rok.

Zwierzęta bezdomne to zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało

Wszystkie tego typu psy będą odławiane w sposób stały. Na terenie gminy Lewin Brzeski ma się tym zajmować firma „Kudłaty Czas u Tośków” Justyna Włosek z Oldrzyszowic.

Konieczność schwytania bezdomnego psa można zgłosić na kilka sposobów: na policji lub w straży miejskiej, u lekarza weterynarii, w organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Na ich wniosek pracownicy Urzędu Miasta zwrócą się do firmy wyłapującej bezdomne zwierzęta.

Wyłapane zwierzęta będą przekazywane, w ramach umowy, do schroniska dla zwierząt w Paryżu, w gminie Pokój.