Aktualności

Częściowa kwarantanna w PSP nr 6 w Brzegu


Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu informuje, że od dnia 27 października 2021 r. do 04 listopada 2021 r., zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla dwóch klas 3B i 5C naszej szkoły, z powodu skierowania uczniów tego oddziału oraz dwóch nauczycieli na kwarantannę. Zajęcia dla tych oddziałów odbywać się będą w formie nauczania zdalnego. Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez e-dziennik.

Wszystkie pozostałe klasy nadal uczą się w trybie stacjonarnym.  Kwarantanna, którą objęto dwóch nauczycieli , nie ma wpływu na toczący się proces edukacyjny w pozostałych oddziałach. W szkole każdego dnia dokonywana jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

Wszystkich rodziców prosimy o  rozmowy z dziećmi na temat konieczności stosowania środków ochrony osobistej – maseczek, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do ich dezynfekcji.
Pragniemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana do trudnych wyzwań, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem i Organem Prowadzącym służyć mają dobrze pojętej prewencji Covid – 19.