Aktualności

Czy będzie referendum w sprawie budowy kompleksu basenowego w Brzegu?


Grupa radnych złożyła dziś wniosek do Przewodniczącej Rady Miejskiej Brzegu, którego celem jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia rady. W piśmie wymienione są dwa projekty uchwał oraz wystąpienie Krzysztofa Maćkowa, który miałby przedstawić koncepcję zagospodarowania terenów po byłej Garbarni. 

Jeśli chodzi o uchwały, to radni postulują poddanie pod obrady i głosowanie pomysłu przeprowadzenia referendum w sprawie budowy kompleksu basenowego w Brzegu

O temacie basenu pisaliśmy już wcześniej:

O temacie basenu pisaliśmy już wcześniej w odrębnym artykule.

Radni proponują, żeby zadać jedno pytanie: „Czy jesteś za budową kompleksu basenowego przy ul. Korfantego w Brzegu?” i pozostawić opcję dwóch odpowiedzi: Tak lub Nie

Wykonaniem uchwały zajmie się z mocy przepisów Burmistrz Brzegu, a samo referendum może się odbyć 50 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Projekt drugiej uchwały dotyczy sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2022-2030.

 Font, Poster, Advertising, Electric blue

We wniosku znalazła się także propozycja spotkania z Krzysztofem Maćkowem i zespołem specjalistów z jego Pracowni Projektowej Maćków. W trakcie tego wystąpienia zostanie zaprezentowany plan inwestycyjny w Brzegu, obejmujący między innymi zagospodarowanie terenu po byłej Garbarni.