Aktualności
Brzeg

Czy będzie zmiana organizacji ruchu na ulicy Słonecznej?


Mieszkańcy Osiedla Zachodniego w Brzegu borykają się codziennie z problemami komunikacyjnymi. Na większości ulic w tym rejonie wprowadzono ruch jednokierunkowy. Jedyną ulicą dwukierunkową, łączącą Lwowską i Zieloną jest ulica Dębowa. Równolegle do niej biegnie ulica Słoneczna, na której mamy ruch jednokierunkowy. Większość mieszkańców chciałaby zmiany organizacji ruchu, tak aby było odwrotnie. Na forum internetowym trwa ożywiona dyskusja.

Xenia: Słoneczna powinna być na całej długości dwukierunkowa, tak jak zrobili na nowej części tej ulicy. Coraz więcej osób mieszka na Tivoli i jeżdżenie jednokierunkowymi uliczkami staje się uciążliwe. Warto rozpatrzyć przebudowę Słonecznej w jej starej części.

Małgorzata: Ulica Dębowa jako jedyna pozostała dwukierunkowa, a chodnik jest tylko po jednej strony. Ani wyjść, ani wyjechać z posesji bezpiecznie się nie da.

Są również zdania przeciwne, Marcin: Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na prawie wszystkich ulicach Osiedla Zachodniego było bardzo dobrym posunięciem. Uspokoiło ruch, zwiększyło bezpieczeństwo. Zdecydowanie tak powinno pozostać.

Dodatkowym argumentem za zmianą jest fakt, że na ulicy Słonecznej prowadzone są roboty ziemne. Mieszkańcy chcą żeby korzystając z tej okazji poszerzyć jezdnię, co ułatwiłoby ruch dwukierunkowy.

Radna Renata Listowska: W ubiegłym roku złożyłam interpelację w sprawie zmiany organizacji ruchu z jednokierunkowej na dwukierunkową przy ul. Słonecznej oraz z dwukierunkowej na jednokierunkową na ul. Dębowej. Mieszkańcy wtedy wypowiedzieli się na nie, ponieważ ulice są zbyt wąskie. Burmistrz obiecał, że jak pojawią się możliwości Możliwości się pojawiły. Korzystając z tego, że ul. Słoneczna jest rozkopana, można więc przy okazji poszerzyć trochę pas jezdni, żeby na na odcinku między ulicami Lwowską i Zieloną wprowadzić ruch dwukierunkowy.

A co na to Burmistrz Jerzy Wrębiak? Zapytany powiedział: Nie przebudowujemy drogi. Wykonujemy tylko remont, który jest związany tylko z wymianą oświetlenia. Planując inwestycję informowaliśmy różne podmioty które mogły być zainteresowane realizacją swoich inwestycji. Mamy więc przy okazji modernizację sieci gazowej i wodociągowej. Po zakończeniu prac nawierzchnia zostanie odtworzona do poprzedniego stanu. Poszerzenia ul. Słonecznej, jak również zmian w organizacji ruchu nie braliśmy pod uwagę. Jeżeli wpłynie taki wniosek to zostanie on rozważony po zaopiniowaniu przez Komisję Bezpieczeństwa działającą przy Starostwie powiatowym. Oczywiście jeżeli wniosek taki będzie odpowiednio uzasadniony. Zawsze staramy się kierować dobrem mieszkańców oraz wymogami bezpieczeństwa.

Radny Radosław Preis: Większość mieszkańców osiedla chce zmiany organizacji ruchu., tak żeby ul. Dębowa była jednokierunkowa, a Słoneczna dwukierunkowa. Obawy mają jedynie mieszkańcy ul. Słonecznej, bo nie będą mogli parkować przy chodniku. Poszerzenie ulicy byłoby dobrym posunięciem i uzasadniałoby zmianę. Właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby to zrobić przy niewielkim nakładzie środków – cała ulica jest rozkopana i nie ma nawet chodnika. Jeżeli nawierzchnia zostanie odtworzona do poprzednich rozmiarów to obawiam się, że przez nikt z tym nic nie zrobi przez następnych 50 lat.

Udałem się na miejsce. O ile zmiana organizacji ruchu przy ul. Dębowej na jednokierunkową nie byłaby trudna, wystarczy zmienić znaki. Zważywszy na fakt, że ulica jest wąska, a zabudowa jest po obu stronach – w przeciwieństwie do Słonecznej. Warto więc chyba rozważyć interpelację Radnej Listowskiej i poszerzyć nieco pas jezdni. Miejmy nadzieję, że Burmistrz znajdzie salomonowe rozwiązanie, spełniające oczekiwania mieszkańców oraz zapewniające bezpieczny ruch.

Janusz Pasieczny

Reklama
391 views