Aktualności

Czy obywatele zaczynają być dzieleni na dwie grupy? Kontrowersyjny plakat Domu Kultury w Lewinie Brzeskim


Czy właśnie jesteśmy świadkami początku budowania kolejnych podziałów w polskim społeczeństwie? Na fa­ce­bo­okowym koncie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim pojawił się kontrowersyjny plakat dotyczący wznowienia zajęć gimnastyki dla seniorów. Na te, zgodnie z informacją zamieszczoną na plakacie, zapisać się mogą tylko osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 dwiema dawkami.

O odniesienie się do całej sytuacji poprosiliśmy Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim

Zdecydowaliśmy się poprosić o wypowiedź w sprawie kontrowersyjnego plakatu Dyrektora Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim Tadeusza Tadlę, który poinformował, że placówka planuje utworzenie zajęć dla dwóch grup: osób zaszczepionych oraz niezaszczepionych.

Niestety plakat, który pojawił się na stronie portalu społecznościowego Facebook Domu Kultury w Lewinie Brzeskim, nic nie mówi o tworzeniu dwóch grup. Może to wprowadzić w błąd osoby chcące się zapisać. Może również zniechęcić tych, którzy nie chcą się zaszczepić. Byłaby to zdecydowanie ogromna szkoda, ponieważ sam pomysł gimnastyki dla najstarszych mieszkańców gminy jest bardzo dobrą inicjatywą.

Pojawia się także pytanie, czy to nie zapowiada przypadkiem początku kolejnego dzielenia społeczeństwa polskiego? 

Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP takie działania są bezprawne 

Artykuł 32 Konstytucji RP Zasada równości obywatela wobec prawa zdecydowanie wskazuje na to, że takie podziały społeczeństwa są nielegalne, mówiąc wprost, że „wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” oraz „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. 

W sprawie wypowiada się także coraz więcej radców prawnych, którzy potwierdzają bezprawność takich działań, mówiąc m.in. iż nie ma prawnego obowiązku szczepienia przeciwko Covid-19. Nie można wobec tego dyskryminować tych, którzy się szczepieniom nie poddadzą. W rzeczywistości przymus szczepienia byłby bezpodstawnym i nierównym traktowaniem obywateli, naruszającym konstytucyjną zasadę równości. 

Zupełnie czymś innym jest obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu typu RT-PCR na obecność Covid-19. Wprowadzenie tego typu obowiązku (pomimo wątpliwości, czy nie jest zróżnicowaniem faworyzującym pewną grupę obywateli) może być jednak uzasadnione profilaktyczną ochroną przed chorobami epidemiologicznymi, która jest obowiązkiem władz publicznych wynikającym z Konstytucji RP, zgodnie z jej art. 68 ust. 4.

Inną podnoszoną kwestią jest wśród pracodawców art. 207 Kodeksu Pracy, wg. którego pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Jest on również zobowiązany do ochrony życia i zdrowia pracowników. Jednak, jak tłumaczą prawnicy, chodzi tutaj tylko o kwestie zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wprawdzie pracodawcy wolno zlecić pracownikowi profilaktyczne badania, które są przeprowadzane przez lekarzy medycyny pracy, ale prawo pracy nie daje mu podstaw do wymagania zaszczepienia się przez pracownika przeciwko Covid-19. Wspomniane uprawnienie ewidentnie musiałoby wynikać z przepisu rangi ustawy, wszak przymuszenie do którychkolwiek zabiegów medycznych jest sprzeczne z Konstytucją RP i aktami prawa międzynarodowego, naruszając prawa człowieka, które zapewniają te akty prawne. 

Czy takich naruszeń po pojawieniu się szczepionek na Covid-19 będzie przybywało? Jeżeli tak się stanie, to pamiętajmy, że mamy swoje prawa, które zarówno pracodawcy, jak i władze publiczne muszą respektować. Więcej o kwestiach związanych z wymuszaniem na nas szczepień postaramy się przedstawić w odrębnym artykule z cyklu „Zapytaj prawnika”.