Aktualności

Dietetyka - studia w Nysie. Rekrutacja trwa


Bezpłatne studia dzienne, konkurencyjne cenowo studia zaoczne oraz atrakcyjne stypendia m.in. mieszkaniowe.

SPECJALNOŚCI:

dietetyka kliniczna dietetyka sportowa psychodietetyka.

Informacje o kierunkach oraz rekrutacja on-line na: www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl

Dietetyka jest nauką medyczną, która odnosi się do racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego na wszystkich etapach jego rozwoju ontogenetycznego. Dietetyka zajmuje się także oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta oraz wpływu odżywiania na rezultat leczenia chorób, w myśl słów Hipokratesa „dieta jest lekiem, którego nie zastąpi żaden inny, sama zaś zastępuje wiele różnych lekarstw”. Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewniają studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę przewlekłych chorób niezakaźnych. Dietetyka to kierunek w PWSZ w Nysie kształcący studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Zatem, jeżeli interesujesz się zdrowym odżywianiem i chcesz poznać tajniki dietetyki, to PWSZ w Nysie jest Uczelnią dla Ciebie.

JAK UCZYMY?
Zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich. Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt na miarę standardów europejskich, wśród których można wyróżnić:

  • pracownię technologii żywności, gdzie znajdują się stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie zaplanowanych jadłospisów,
  • pracownię żywienia i dietetyki, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków, interpretację wyników dotyczących oceny sposobu żywienia,
  • pracownię analiz i oceny jakości żywności/laboratorium chemiczne, gdzie odbywa się badanie właściwości i jakości produktów spożywczych,
  • pracownię antropometryczną, gdzie dokonuje się oceny stanu odżywienia różnych grup ludności.

CZEGO UCZYMY?
Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest:

  • nauka posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego,
  • zapobieganie chorobom żywieniowozależnym,
  • przygotowanie do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z zespołem leczącym w zakresie planowania żywienia,
  • nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia,
  • przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych.