Aktualności
Historia

Do kiedy ulicę Piastowską przecinała linia kolejowa?


Budowa linii kolejowych, które z czasem gęstą siecią połączyły miasta i wsie miała duże znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego. Między innymi dlatego, że kolej żelazna w XIX wieku stała się główną drogą transportową dla towarów i ludzi. Ośrodki, które zostały do niej przyłączone, zyskiwały nowe możliwości rozwoju ekonomicznego i społecznego. Dla wielu miast i wsi dobrze było więc jak najszybciej dołączyć do tej niosącej postęp sieci. Niekiedy powodowała jednak trudności, które trzeba było rozwiązać za pomocą sporych inwestycji infrastrukturalnych. 

Na zdjęciu: Fragment ulicy Piastowskiej z przejazdem kolejowym, który znajdował się w miejscu dzisiejszego wiaduktu. Z lewej strony zauważyć można willę rodziny Bild, w której dziś mieści się przedszkole nr 8. Z prawej uwieczniono nieistniejącą dziś wieżę ciśnień. Pocztówka z 1902 roku z portalu Wratislaviae Amici.

Brzeg miał to szczęście, że dzięki swojemu położeniu geograficznemu znalazł się przy głównym trakcie kolejowym ze wschodu na zachód. Kolej żelazna została podłączona do miasta już w 1842 roku. Miało to duży wpływ na jego rozwój i sprzyjało lokalizacji w nim wielu zakładów przemysłowych. 

Miasto w połowie XIX wieku jeszcze nieznacznie wychodziło poza obszar dawnych fortyfikacji. Nadal w większości było otoczone przez stare mury obronne, które bardzo powoli rozbierano. Linia kolejowa wraz z pierwszym budynkiem dworca nie powstała w pobliżu centrum Brzegu tylko na jego południowych peryferiach. Był to obszar niezbudowany, przez który przechodziły drogi prowadzące do otaczających miasto wsi. 

Na zdjęciu: Fragment ulicy Piastowskiej po wzniesieniu wiaduktu. Z lewej strony w oddali zauważyć można gmach dzisiejszego II Liceum Ogólnokształcącego. Z prawej uwieczniono wieżę ciśnień zlokalizowaną przy dzisiejszej ulicy 1 maja. Pocztówka z około 1913 roku z portalu Forum Brzeg.

Wraz z upływem lat liczba ludności miasta stopniowo wzrastała, czego skutkiem była coraz większa urbanizacja. W końcu zabudowa miejska zaczęła dosięgać linii kolejowej, a niekiedy ją przekraczać. Trakt kolei żelaznej przecinającej Brzeg stał się więc uciążliwy. Zintensyfikowany ruch pociągów na trasie powodował, że często zachodziła potrzeba zamykania ruchu na ulicach, które przecinały tory kolejowe. Skutkowało to powstaniem problemów komunikacyjnych, takich jak uciążliwe korki. 

W celu rozwiązania niedogodności zdecydowano się wybudować wiadukty. Inwestycja została zrealizowana w latach 1911-1912. Powstałe wtedy budowle inżynierskie zlokalizowano przy dzisiejszych ulicach Armii Krajowej, Piastowskiej i Starobrzeskiej. Wiadukty w decydującym stopniu przyczyniły się do polepszenia komunikacji w mieście. Dziś, mimo że mają już ponad sto lat, to nadal odgrywają fundamentalną rolę w połączeniu dwóch rozdzielonych linią kolejową części Brzegu.  

Reklama
1073 views