Aktualności
Powiat brzeski

Domy pomocy z unijnym wsparciem


Ponad 420 tysięcy złotych dotacji z funduszy europejskich otrzymały dwa domy opieki społecznej, których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski.

Dzięki wsparciu personel placówek w Jędrzejowie oraz Grodkowie zyska trzymiesięczne nagrody pieniężne za trudną pracę podczas pandemii koronawirusa.

Projekt pn. Wspieramy DPS jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Pozyskany w wysokości 422 276,25 zł grant ma na celu ochronę życia mieszkańców DPS w Jędrzejowie i Grodkowie poprzez ograniczenie skutków COVID-19 i wsparcie pracowników wykonujących pracę w warunkach epidemicznych, obciążonych ogromnym ryzykiem własnego zachorowania.

Reklama
172 views