Aktualności
Gmina Grodków

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie będzie możliwe dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich


Gmina Grodków 3 sierpnia podpisała umowę na przyznanie pomocy w realizacji programu „Poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie”. Umowa została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i dotyczy wsparcie inwestycji w tworzeniu, ulepszaniu i rozwijaniu podstawowych usług lokalnych dla mieszkańców terenów wiejskich. W ramach tego programu poszerzana jest rekreacja, kultura i powiązana z nią infrastruktura. Całość jest objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach planowanej umowy i jej realizacji planowane jest zapewnienie mieszkańcom Bogdanowa obiektu, który będzie pełnił funkcje kulturalne dla lokalnej społeczności. W projekcie przewidziane jest doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie, budowa wiaty tanecznej, która ma pełnić funkcje kulturalne. Planowany koszt całkowity operacji – 175.415,66 zł, z tego dofinansowanie z EFROW – 111.616,00 zł.

Na terenie Województwa opolskiego samorząd planuje wydać łącznie 18 milionów złotych na modernizację, przebudowę, lub doposażenie świetlic wiejskich czy domów kultury. Obecnie Urząd Marszałkowski podpisał umowy z 19 gminami oraz 5 instytucjami kultury. Dofinansowanie tych projektów wyniesie 8,5 miliona złotych.

Reklama
104 views