112
Aktualności

Dzięki KMZB możesz pomóc drugiemu człowiekowi


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa daje każdemu z nas możliwość reakcji, gdy widzimy niepokojące sytuacje w swoim rejonie. Każde zgłoszenie jest weryfikowanie przez funkcjonariuszy. Tam, gdzie jest potwierdzone, nieprawidłowości są eliminowane. Zima to czas szczególnie niebezpieczny dla osób, które z racji trudnej sytuacji życiowej, samotności lub bezdomności mogą potrzebować pomocy. Pamiętajmy, że nasza reakcja może uratować im życie – skorzystaj z KMZB lub numeru alarmowego 112.

Każdego roku brzescy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej sprawdzają miejsca, gdzie schronienia przed niskimi temperaturami szukają osoby bezdomne. Istnieje wiele sposobów, aby informację o osobie zagrożonej wychłodzeniem przekazać odpowiednim służbom. Można skontaktować się ze swoim dzielnicowym, powiadomić strażnika miejskiego, pracownika pomocy społecznej lub skorzystać z aplikacji KMZB. W przypadkach nagłych należy skorzystać z numeru alarmowego 112.

W trosce o warunki bytowe osób bezdomnych i samotnych OPS oferuje ciepłe posiłki i paczki żywnościowe. Wcześniej należy skontaktować się z pracownikiem MOPS w ich siedzibie przy ul. B. Chrobrego 32A. W punkcie Caritas przy ul. 1 Maja 7 istnieje możliwość skorzystania z łaźni miejskiej. W placówce można zaopatrzyć się w ciepłą odzież. Pamiętajmy również o tym, że w naszym mieście znajdują się lodówki z darmową żywnością dla osób potrzebujących. Każdy z nas może je uzupełnić, pozostawiając tam artykuły spożywcze. Lodówki znajdują się przy ul. 1 Maja 7 oraz Partyzantów, przy markecie Intermarche.

Oprócz zgłoszeń dotyczących miejsc przebywania osób bezdomnych KMZB daje nam wiele innych możliwości. Dzięki niej każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo i poinformować nas o nieprawidłowościach czy też o zagrożeniach, jakie dostrzega w swoim otoczeniu. Wystarczy uruchomić interaktywne narzędzie i nanieść zagrożenie na mapę. Do każdego zgłoszenia można dodać zdjęcie i opisać zdarzenie (np. w jakim czasie najczęściej dochodzi do danego wykroczenia). Jak się okazuje KMZB doskonale się sprawdza, kiedy chcemy poinformować policjantów o nielegalnej wycince drzew, kłusownictwie czy też dzikich wysypiskach.