Aktualności

DZIEŃ JEST ZA KRÓTKI I ŻYCIE JEST ZA KRÓTKIE , NIE TRAĆ WIĘC ANI CHWILI- PODEJMIJ WYZWANIE I ZADBAJ O SWOJĄ SPRAWNOŚĆ I JAKOŚĆ ŻYCIA.


POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO NR 2 W BRZEGU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY  FIZYCZNEJ PT. “ SENIORZY Z WIGOREM”

 Żyjemy w czasach, gdzie hipokinezja, czyli bezczynność ruchowa jest zjawiskiem powszechnym niezależnie od wieku. Dlatego tak ważna jest edukacja oraz profilaktyka zdrowotna we wszystkich grupach wiekowych,  mająca na celu upowszechnianie zachowań prozdrowotnych. Jedną z możliwości wprowadzenia w/w rozwiązań są  programy zdrowotne, które  pomogą budować świadomość zachowań prozdrowotnych w społeczeństwie, służą edukacji oraz przede wszystkim aktywizują społeczeństwo zapobiegając chorobom cywilizacyjnym i występowaniu niepełnosprawności.

Głównym założeniem programów zdrowotnych jest poprawa jakości życia  ukierunkowana na wzmacnianie poczucia samodzielności i sprawczości co jest niezwykle ważne w okresie późnej dorosłości.

W okresie od czerwca do grudnia 2020 r. realizować będziemy program zdrowotny współfinansowany ze środków Powiatu Brzeskiego „Seniorzy z wigorem” dedykowany   osobom starszym  z Powiatu Brzeskiego.

Głównymi celami projektu są:

1.   Propagowanie aktywności fizycznej wśród seniorów.
2.   Mobilizacja seniorów do podejmowania systematycznej i czynnej aktywności fizycznej.
3. Budowanie świadomości prozdrowotnej poprzez wprowadzenie profilaktyki zachowań oraz psychoedukację zdrowotną.

Efektem realizacji projektu będą zajęcia fizyczne obejmujące:

  • gimnastykę ogólnoustrojową,
  • zabawy rekreacyjne,
  • trening krążeniowo – oddechowy,
  • zajęcia Nordic-Walking
  • oraz treningi w terenie.

Ważną cechą programu jest zróżnicowanie intensywności i czasu trwania ćwiczeń oraz ich dostosowanie do potrzeb i możliwości uczestników.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH.

Szczególowe informacje i harmonogram zajęć na fb. PSD Koło Nr2 w Brzegu oraz na ogłoszeniach w mieście i siedzibie Koła.

368 views