Aktualności

Dzień Ziemi z klasą 2c ze szkoły podstawowej w Lewinie Brzeskim


Dzień Ziemi to czas, w którym często poruszamy tematy związane z ochroną środowiska oraz z postawami proekologicznymi. W środkach masowego przekazu pojawiają się liczne informacje na temat segregowania śmieci, m.in. odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Ciągły wzrost gospodarczy, pojawiające się na rynku nowe technologie i urządzenia elektryczne powodują znaczny, nieustanny wzrost ilości elektrośmieci. Na szczęście podlegają one recyklingowi.

W tym roku z okazji Dnia Ziemi uczniowie z klasy 2c w ramach konkursu „Dzieci zbierają elektrośmieci” zorganizowanego przez Aglomerację Opolską – podjęli się zbierania i oddawania elektrośmieci do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią uczniowie zebrali ogromne ilości odpadów elektrycznych. Wsparli w ten sposób recykling, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.

 Hanna Iwasyszyn