Aktualności
Powiat brzeski

Fala kulminacyjna przechodzi przez Brzeg


Wysoki stan Odry, zalane pola między Brzegiem, a Pisarzowicami. Sytuacja może zatrważać. Jednak zdaniem Janusza Koronkiewicza z Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma powodu do niepokoju: Fala, której spodziewaliśmy się w nocy z 24/25 czerwca pojawiła się wcześniej. Osiągnęła już prognozowany poziom (570cm), który nie powinien już wzrastać – może nieznacznie. Są w niektórych miejscach podtopienia pól, spodziewaliśmy się tego, ale miasto jest bezpieczne. W górze rzeki woda już zeszła. W Brzegu również poziom Odry będzie stopniowo opadał. Nie ma powodu do niepokoju.

Obecnie poziom Odry w Brzegu to 569 cm. Nysa Kłodzka w Skorogoszczy opadła do stanu ostrzegawczego i obecnie wynosi 234 cm a przy ujściu do Odry, mimo utrzymującego się stanu alarmowego notowane są spadki a poziom wynosi 534 cm.

4443 views