Aktualności
Kultura

Festyn rodzinny w Przylesiu


Festyny i pikniki rodzinne były na wsiach, w czasach sprzed pandemii, czymś normalnym i pożądanym, służącym beztroskiej zabawie oraz integracji lokalnej społeczności. W ubiegłą sobotę mieszkańcy Przylesia i okolic mogli zapomnieć na moment o problemach i wziąć udział w pikniku zorganizowanym przez lokalne Koło Gospodyń Wiejskich „Liderki”.

Piknik rodzinny w Przylesiu ma wieloletnią tradycję. W zeszłym roku epidemia niestety przerwała nasze spotkania. Teraz pojawiła się okazja zorganizowania imprezy przy okazji ogólnopolskiego szczepienia, postanowiliśmy z niej skorzystać. Dla nas organizacja pikniku to ciężka praca i dużo wyrzeczeń, ale kiedy widzimy roześmiane buzie dzieci i całe rodziny bawiące się razem, to czujemy wielką satysfakcję – powiedziała Małgorzata Rosińska, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Liderki”.

Uczestnicy pikniku mogli skorzystać z bu­fetu, w któ­rym ser­wo­wa­no smacz­ne i zdro­we da­nia przy­go­to­wa­ne wła­sno­ręcz­nie przez panie z koła go­spo­dyń.

Pod­czas fe­sty­nu miały miejsce po­ka­zy stra­ża­ków z OSP Przy­le­sie, jak rów­nież miejscowego klu­bu Judo UKS Vic­to­ria. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził – udostępniony przez brzeskich saperów – robot lekkiego rozpoznania. To spora „zabawka” z dużymi możliwościami. Można dzięki niej prowadzić rozpoznanie w trudnodostępnym i niebezpiecznym terenie, bez potrzeby narażania życia żołnierzy.

Dla dzieci przygotowano dmuchany zamek, trampolinę oraz konkursy z nagrodami. Można też było przejechać się na kucyku, pogłaskać lamę lub osiołka. 

Prowadzimy gospodarstwo i stajnie. Oprócz jazdy konnej mamy mini zoo gdzie trzymamy zwierzęta domowe oraz dzikie, które z jakiegoś powodu potrzebują naszej pomocy. Dla dzieci kontakt ze zwierzętami jest bardzo ważny, a wizyta w naszym gospodarstwie jest czasem jedyną okazją do zobaczenia np. kozy. Taki festyn to dla nas bardzo dobra okazja do zaprezentowania się – powiedziała Beata Nieczaj z gospodarstwa „El dorado” w Maszkowie.

Przez całą im­pre­zę czyn­ny był mo­bil­ny Punkt Spi­su Po­wszech­ne­go udostępniony przez Gminę Olszanka.  Uczestnicy festynu mogli też za­szcze­pić się szcze­pion­ką jed­no­daw­ko­wą John­son&John­son lub dwu­daw­ko­wą Pfi­zer. Z możliwości tej skorzystały 44 osoby.

Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna do białego rana. 

Mamy nadzieję, że „Liderki” zorganizują dla lokalnej społeczności jeszcze wiele podobnych festynów, a w przyszłości nic nie będzie przeszkadzało w ich organizacji.