Aktualności

Gimnastyka dla Seniorów w Lewinie Brzeskim


Dom Kultury w Lewinie Brzeskim wznawia po przerwie zajęcia gimnastyczne dla seniorów.

Rozpoczną się one w poniedziałek 31 maja o godz. 10.00.

Udział w zajęciach będą mogły wziąć tylko te osoby, które zostały zaszczepione dwiema dawkami szczepionki.

Gimnastyka będzie odbywać się w sali widowiskowej Domu Kultury, a zapisy przyjmuje sekretariat.