Aktualności
Brzeg
Zdrowie

Gmina Brzeg dowiezie na szczepienia osoby niepełnosprawne i niesamodzielne


Transport do miejsca szczepień organizowany przez gminy dotyczyć będzie tylko szczególnych przypadków. 

Osoby uprawnione do dowozu do punktu szczepień:

– osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R Lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

– osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

W/w osoby mogą się zwracać do Gminy o transport na szczepienia, w sytuacji kiedy mają ustalony konkretny termin szczepienia. Urząd Miasta w Brzegu nie wyznacza ani daty, ani godziny szczepienia danej osoby. Rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 należy dokonać przez:

– Internet – za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta,

– Przychodnia – wykaz placówek poniżej,

– Infolinia – numer 989.

Punkty szczepień przeciw COVID-19 na terenie Gminy Brzeg:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ARS-MED.” Andrzej Salij, Czesław Sokół spółka Jawna, ul. Sergiusza Mossora 6, Brzeg, Tel. 77 542 18 17

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia – Trzy Kotwice” s.c. E . Tuła-Granat, P. Bednarz, A.Szpak, ul. Trzech Kotwic 6, Brzeg, Tel. 77 416 00 88

3. Zakład Usług Medycznych „KAMMED” Spółka  z o.o., ul. Herberta 1, Brzeg, Tel. 77 416 11 11

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MED-VITA” s.c. Małgorzata Holler, Dorota Kęcka, Dorota Szubelak, ul. Ofiar Katynia 51, Brzeg, Tel. 77 416 32 15

Transport odbywać się będzie z zachowaniem wymagań przeciwepidemicznych, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

W celu zgłoszenia zapotrzebowania na transport należy dzwonić pod nr tel. 77 404 55 46 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej 3 dni przed dniem szczepienia.

Reklama
142 views